I després

Dolors Ligero considera desmesurada la puja del 10% de l’IBI decretada pel PP

Compartiu aquesta història

Com ja anunciàvem fa uns dies, el govern de l’Estat ha ordenat, per decret llei, l’aplicació d’un increment del 10% de l’Impost de Bens Immobles (IBI).

Volíem saber quina és la reacció de l’Ajuntament a aquesta mesura i ens adreçàvem a la regidora de Serveis Econòmics, Dolors Ligero, que declarava que el consistori presentarà, aquest mateix mes, una moció en la qual manifestarà el seu desacord envers aquesta mesura, que s’ha presentat unilateralment pel govern del PP, sense fer cap mena de consulta als ajuntaments i amb la que no estan d’acord en absolut.

La regidora afegia que malgrat les retallades que estem rebent per part de la Generalitat, quan es va aprovar l’actualització de les ordenances fiscals del 2012, en un exercici de contenció dels impostos, l’augment fou d’ 1.9 punts per sota de l’increment de l’IPC (Índex de Preus al Consum) acumulat. Per tant, per no gravar amb més impostos als ciutadans, ja vàrem fer aquesta contenció. I ara ens veiem obligats a aplicar un IBI que trobem totalment fora de lloc.

Segons Dolors Ligero, l’Ajuntament de Sant Feliu i els serveis jurídics, tant de la Federació Catalana de Municipis com de la Federació de Municipis de Catalunya estan estudiant si hi ha alguna possibilitat de no aplicar aquest decret però ens temem que, aquest finançament extra dels ajuntaments no és res més que una trampa ja que el més probable és que tinguem com a contrapartida una retallada en les transferències de l’Estat als municipis. Això vol dir que els ciutadans hauran de pagar el que l’Estat deixarà d’aportar a la qual cosa ens mostrem en total desacord.

La regidora es mostrava cauta quan li plantejàvem quina seria, doncs, la puja definitiva de l’IBI pel 2012 a Sant Feliu atès que cal filar molt prim a l’hora de calcular-ho però si que avançava que hi ha un sostre màxim i que, amb aquest decret, estarien per sobre i que, si no ho tenien mal entès, ratllaria el 8%, la qual cosa també es considera desmesurada en aquesta època de penúries econòmiques de molts ciutadans per la qual cosa consideren que s’haurien de cercar altres vies de finançament. Ligero rematava l’entrevista tot dient que no hauria de repercutir en els ciutadans tot el que ells (govern central) no són capaços d’estalviar, que és el que volen fer.

 

Contingut íntegre de la Moció:

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CiU I PSC:
Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya de Guíxols, en relació al Reial Decret Llei 20/2011 que obliga als Ajuntaments a aplicar un increment de l’Impost de Bens Immobles, IBI, que s’haurà de sumar a les actualitzacions de l’IPC que hagi fet cada Ajuntament, vol manifestar el seu total desacord amb aquesta mesura presa unilateralment pel govern de l’Estat.

El fet que des de l’Administració Central, sense cap tipus de consulta a les entitats municipalistes, es prenguin decisions que afecten als Ajuntaments, i per tant als seus ciutadans, ens crea una gran incertesa, i impedeix calibrar bé qualsevol tipus de decisió municipal.
Aquest Reial Decret Llei deixa en gran mesura sense sentit les decisions que poden prendre els representants dels ciutadans en el Ple de l’Ajuntament, i dóna lloc al que considerem accions desproporcionades. Concretament a Sant Feliu ens veiem abocats a aplicar un IBI que trobem totalment fora de lloc.
Aquest Ajuntament considera que aquest Reial Decret Llei podria vulnerar el dret del municipis a decidir la seva política fiscal dins del marges establerts i per tant suposa una retallada a l’autonomia local dels municipis i en aquest sentit ens afegim a les manifestacions que ha fet l’Associació Catalana de Municipis.
Finançar els municipis no es fa base de fer pagar més als ciutadans, sinó d’estalviar a nivell dels comptes de l’Estat, i ser capaços de retornar més, d’allò que paguem entre tots i s’envia a Madrid.
Farem els possibles, en col·laboració amb les associacions municipals per no haver d´aplicar aquest increment que trobem desencertat. La voluntat de l’Ajuntament d’ajustar l’IBI va quedar clarament de manifest en l’ajust a l’IPC que es va aprovar pel plenari.
Som conscients, per altra banda, que aquesta mesura de finançament extra pels Ajuntaments, és més que probable que tingui com a contrapartida una retallada de les transferències de l’Estat als Municipis, disminuint encara més el que ja aportaven i per tant, el retorn de diners que es paguen des de Catalunya. Finançar els Ajuntaments en base a fer pagar més als ciutadans no és just.
En definitiva, manifestem el nostre rebuig a aquesta mesura i la traslladem a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats de Madrid.

Signen, en nom del Grup Municipal Convergència i Unió el Sr. Joan Alfons Albó i en nom del Grup Municipal Socialista Juan José García

El més llegit

I després