I després

DIVERSES ACTUACIONS A PORT SALVI

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té previst replantejar i reurbanitzar la plaça Pau Casals, a Port Salvi, millorar tot el seu entorn, posar en valor alguns elements naturals i històrics i modificar petites qüestions del POUM per adaptar-les a la realitat.
Es vol aconseguir realment una plaça que s’assembli menys a una rotonda, reordenar l’aparcament, incorporar més tot el que és la Punta de Garbí a aquest àmbit, recuperar el punts dels nius de metralladores per fer-los visitables i aconseguir que, des de la plaça s’aconsegueixi que un dels miradors més importants de Sant Feliu tingui un plus d’interés turístic.
Ja es va fer un important esforç fa pocs anys per canviar les línies i els fenals que van des del Passeig de Rius i Calvet i Avinguda del President Irla fins la plaça Pau Casals, es va aprofitar la reparació del mur que el temporal va causar a la plaça que va patir una lleu ellavissada, es varen col·locar bancs i amb aquestes actuacions es considera que el potencial d’aquest passeig i plaça, a més d’altres elements de l’àmbit (camins de ronda, ermita, cales, etc) guanyin valor per al conjunt de la ciutat.
En referència a les modificacions del POUM, us acostem la que es troba a exposició pública:”La modificació puntual de POUM de les alineacions de la confluència del carrer Port Salvi, Plaça Pau Casals i SMU-09, l’objectiu de la qual és suprimir l’alineació que determina el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent i mantenir l’alineació actual de la tanca en la confluència del carrer Port Salvi, Plaça Pau Casals i SMU-09, limitant l’afectació d’aquest últim a la tanca existent d’aquesta parcel.la sense sobrepassar-la.
El triangle de terrers enjardinat que queda a la vorera se cedeix a l’Ajuntament.
Es rectifica el traçat de la corba del carrer Port Salvi que dóna accés a la Plaça de Pau Casals, adaptant-lo a la realitat actual, ja que en el traçat vigent no es va tenir en compte l’aflorament rocallós que hi ha en la parcel.la.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 28 de juny de 2014 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra aquesta modificació puntual i el seu expedient i es poden presentar al.legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
-En el mateix espai s’ha instal.lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació.
-Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.
-Igualment, la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, al web www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El més llegit

I després