I després

D’interès pels afectats per la hipoteca

Compartiu aquesta història

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha enviat una nota en la qual dóna informació sobre el termini que fixa la nova llei hipotecaria (1/2013-14 de maig) aprovada pel govern:
“La llei hipotecària aprovada pel PP fixa el límit del 14 de juny per al·legar clàusules abusives.(De fet és el dia 16, però es diumenge) Aquesta al·legació paralitza el procediment d’execució hipotecària perquè els jutges revisin els contractes. Totes les persones que teniu “el totxo” les heu de presentar.
•Les al·legacions les ha de presentar un advocat.
Si teniu advocat d’ofici : Poseu-vos en contacte immediatament amb ell i insistiu fins que presenti al·legacions i us en doni una còpia. A partir del dia 28 hi haurà penjada a la pàgina web de la Plataforma una guia per presentar-les.
Si heu demanat advocat d’ofici i no se us ha adjudicat:
Heu de fer una nova sol·licitud i adjuntar la còpia dels documents que acrediten que ho vareu demanar, sense tornar a fer tots els papers que l’acompanyaven (vida laboral, empadronament …).
Si no teniu advocat: Cal omplir la “sol·licitud del dret a assistència jurídica gratuïta” per demanar advocat d’ofici. Cal posar-hi totes les dades que demanen i adjuntar els documents que demanen.
A la part del darrera d’aquesta sol·licitud, on posa “Resum de la pretensió”, s’ha d’escriure: Presentar al·legacions de clàusules abusives sota l’empara de la llei 1/2013 de 14 de maig”.
•On es presenta la sol·licitud.
Al Jutjat que porta el vostre cas amb totes les persones titulars de la hipoteca”

El més llegit

I després