I després

Avui s’aprova un pressupost de 27,8 ME

Compartiu aquesta història

Prèvia al Ple Municipal Extraordinari d’aquest dimarts, a les 2 de la tarda, dilluns membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu varen aportar la filosofia i els números que porten a aprovació.
Quant a la filosofia, apuntaven que es tracta que Sant Feliu “sigui una Ciutat on es pugui viure bé, la qual cosa passa fonamentalment per poder crear activitat econòmica, disposar de serveis i tenir una Ciutat ordenada i cuidada” i, per aconseguir aquest objectiu, s’ha treballat en 4 línees:
La promoció turística de la ciutat com a motor econòmic que ha de repercutir en la creació de llocs de treball.
Les polítiques socials especialment envers a les famílies més necessitades.
L’estalvi en les despeses de funcionament de l’Administració i en totes aquelles que no tenen influència en la qualitat del servei que es presta als ciutadans.
I les polítiques d’inversió i manteniment de la ciutat que han de repercutir en la qualitat de vida dels ciutadans i en la imatge que donem a qui ens visita.
Quant als números, el pressupost d’enguany puja a 27.790.979,00€, un 0.97% superior a l’any 2012 i es preveu, per segon any consecutiu, un estalvi de 1.000.000 €. En concret l’any 2012 han estat 1.044.000.-€ i el 2013 es preveu un estalvi similar així com una rebaixa del deute de l’Ajuntament en 750.000.-€ fruit d’aquest estalvi.
Tot i baixar les subvencions es manté el nivell d’inversions amb estalvi propi ja que de total de 3.722.000.-€, que puja el pressupost d’inversions 990.000 € es finançarà amb estalvi.
Contemplen l’augment de les ajudes socials als col·lectius més desfavorits, doblant les ajudes d’emergències i creant ajuts per pagar l’IBI.
Es mantenen les subvencions a les entitats locals i augmenten les partides de comerç i promoció de la ciutat i tot allò que pugui repercutir en l’estímul de l’activitat econòmica i millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
També destacaven que han negociat a la baixa despeses com la de neteja d’edificis en 86.173 €, el manteniment del clavegueram en 52.642 €, les de personal (que representen un 41,60% del pressupost), s’ha rebaixat un 2,48%.
S’han negociat a la baixa despeses del transport públic (5.896 €, Casal d’Estiu (17.385 €), manteniment dels parcs i jardins ( 8.333 €), el trasllat de l’OIAC (21.322 €), etc.
Entre les partides que s’incrementen destaquen les de fires i mercats, les de promoció de la Ciutat, les de foment d’ocupació (que no tenien partida), les de manteniment i conservació, les d’activitats d’educació i plans d’estudi i les d’emergències socials a més de la dotació d’una nova partida de 30.000 € per subvencionar la taxa d’IBI als col·lectius més desfavorits amb habitatges més modestos.

El més llegit

I després