I després

DIA 21 DE GENER: DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ

Compartiu aquesta història

El passat diumenge es va commemorar el 20è aniversari del dia europeu de la mediació. El Sindic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, Josep Rius, va redactar l’article emès pel Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya i del qual us fem arribar íntegrament:

DIA 21 DE GENER: DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ
LES PERSONES DEFENSORES SÓN MEDIADORES
QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

La ciutadania, tothom, vol viure en pau i feliç, però la convivència genera sempre conflictes, d’una manera natural, per la pròpia essència de les persones.
Encara que generalment veiem els problemes amb una consideració negativa, el cert és que ens poden ajudar a superar-nos, i fins i tot a trobar oportunitats de canvi i de millora. No hi ha mal que per bé no vingui.
Tradicionalment, davant d’una controvèrsia o d’una injustícia, pensem en les lleis i en la via judicial, que en tota democràcia permeten evitar l’ús de la força o la violència entre les persones per arribar a solucions justes. Però una sentència no sempre ens pot donar resposta a qüestions que van més enllà de la llei, ja que no té efectes sobre la part emocional que es troba a l’arrel de la situació originada.
Per aquesta raó, a Catalunya es va aprovar la primera llei de mediació familiar de l’estat, com a resposta a la Recomanació del Consell d’Europa del 21 de gener de 1998, la qual celebrem enguany, en el seu vintè aniversari. Després es va donar un pas més, amb la llei catalana de mediació en dret privat, ara vigent, d’acord amb la Directiva del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008, de mediació en assumptes civils i mercantils, i que aquest any farà el seu desè aniversari. Ara la mediació va més enllà dels divorcis, ja que es pot aplicar a conflictes veïnals, socials i en qualsevol organització, inclús entre les situacions de dificultat que ho puguin requerir, entre l’administració i la ciutadania.
Amb la mediació hem avançat d’una justícia contenciosa i de confrontació, en la qual un tercer ha de prendre una decisió, executiva, agradi o no agradi a les parts, a un sistema, recomanat internacionalment en el qual, sempre que sigui possible, les pròpies persones que tinguin un problema entre si, puguin arribar a un acord viable i en el qual ambdues se sentin satisfetes.
I això es pot aconseguir amb la intervenció d’una tercera persona, professional i neutral, que té dots per afavorir la comunicació, el diàleg i la cerca de sortides comuns entre les pròpies persones interessades a resoldre els seus problemes. Una sortida que ara es pot convertir legalment en un acord executiu i obligatori, amb la mateixa força que una sentència judicial, sense dedicar tant de temps, diners ni desgast emocional.
El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, aplega a persones independents que tenen com a missió principal, en els seus reglaments i en la seva tasca, vetllar pel bon govern en el municipi, i també intervenir, molt sovint amb tècniques mediadores, per tal de trobar les solucions més adients per la ciutadania que presenta qualsevol greuge sobre actuacions o serveis públics que depenen dels ajuntaments.

Sense dubte, la mediació, tot i ser una via voluntària i complementària de la judicial, en donar protagonisme i veu a les persones que volen solucions de justícia als seus problemes, mitjançant un procediment confidencial, dirigit per una persona independent, té una destacada vessant pedagògica, perquè ens ajuda a ser responsables de la nostra vida, a comprendre les raons per les quals s’originen els nostres conflictes i a entendre que la millor resposta és la que podem trobar de manera consensuada amb els altres, mitjançant el respecte als drets humans i a la llibertat personal exercida de manera responsable.
En fi, la mediació és tot un canvi de millora quant a la justícia tradicional, perquè introdueix una altra manera de gestionar la nostra existència quan ens trobem amb dificultats, mitjançant la intervenció d’una persona independent i imparcial que ens ajuda a cercar-la de manera pacífica i consensuada, com fan els defensors i defensores, síndics i síndiques municipals a cada població de Catalunya en la que són designats, per garantir la transparència, la democràcia i el bon govern local, sense sancionar ni sentenciar, només mediant i defensant els drets humans de proximitat.

Josep Rius i Graners
Síndic de Sant Feliu de Guíxols

El més llegit

I després