I després

Des del 25 de juliol l’Ajuntament aixeca 145 actes a l’empresa de neteja CESPA

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu no està gens satisfet amb la neteja viària que l’empresa CESPA està obligada a realitzar per contracte en el conjunt de la població i, especialment, a la zona centre per la qual cosa fins i tot l’alcalde, Joan Alfons Albó, va declarar a Ràdio Sant Feliu que estan disposats a rescindir el contracte si no hi ha un canvi de dinàmica de la concessionària.

Des de l’Àrea de Serveis Públics, el regidor, Joaquim Clarà (també regidor de vialiat), ja ha demanat als tècnics d’aquest darrer departament que aixequin actes de totes les incidències que detectin a la via pública.

Des del 25 de juliol fins el 18 d’agostse n’han comptabilitzat 145 acompanyades de fotografies que tot seguit, amb l’informe corresponent, s’envien a la delegació de CESPA a Sant Feliu, a la central de Barcelona, al regidor de Serveis Públics i a l’Àrea de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament.

La majoria s’han resolt als pocs dies i de la resta se’n obrirà expedient per tal que l’empresa compleixi amb totes les condicions del contracte que, des de la seva renovació, va augmentar en els costos i ha empitjorat en els resultats a nivell de carrer.

En referència a aquesta qüestió el regidor delegat, Joaquim Clarà, diu que la neteja és la responsabilitat que se li ha delegat i que el plec de condicions deixava clares les obligacions que l’empresa no compleix i que si la situació continua essent la mateixa s’hauran de plantejar la seva continuïtat.

També feia una crida als ciutadans per tal que s’esforcin per no embrutar ni acumular deixalles al voltant dels contenidors, papereres, etc. al temps que també planteja que la recollida de mobles no es faci a diari perquè això comporta que els carrers estiguin plens de rampoines cada dia.

També demana comprensió en la recollida ja que ara hi ha un camió per a cada fracció i que cal que els bufadors facin la seva funció per tal que la màquina netejadora pugui netejar els espais.

Assegura Clarà que entre tots s’ha de millorar la neteja de Sant Feliu però que l’empresa s’ha de posar les piles o es prendran mesures per incompliments contractuals ja que no és l’ajuntament qui ha de revisar els punts bruts sinó que això correspon a la pròpia empresa i al seu servei de qualitat.

Tot seguit us adjuntem algunes de les fotografies que els tècnics han adjuntat a les actes que han aixecat en aquest període de temps.


El més llegit

I després