I després

Darrers dies per demanar assistència tècnica gratuïta en cas de tenir problemes per veure la TDT a causa del 4G

El servei de telefonia mòbil de 4a Generació (4G a la banda de 800 MHz) pot produir afectacions a la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

Compartiu aquesta història

El servei de telefonia mòbil de 4a Generació (4G a la banda de 800 MHz) pot produir afectacions a la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

Per solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecti la TDT, l’entitat LLEGA800 duu a terme les actuacions tècniques necessàries a les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.

D’acord amb l’Ordre Ministerial que regula aquest procés, el termini per sol·licitar les actuacions en cas d’afectació per part dels usuaris de TDT és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.

Actualment ja està vençut el termini habilitat de 6 mesos des de l’encesa de la/les estació/s situada/s a Sant Feliu de Guíxols per a poder resoldre incidències a la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans.

No obstant això, s’informa que el 28-02-2022 finalitzarà definitivament el termini per sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades per les estacions a què fa referència el paràgraf anterior. Per a més informació podeu trucar al 900 833 999.

En el futur, a Sant Feliu de Guíxols es podrien encendre noves estacions base de telefonia mòbil, a la banda de 800 MHz, si així ho consideressin necessari els operadors per millorar aquest servei, cas en què es tornaria a informar la ciutadania i s’atendrien de forma gratuïta les incidències que es produïssin, a més d’obrir-se un nou termini de sis mesos des de la data d’encesa.

El més llegit

I després