Tècniques en el servei de sala
Durada: 80 hores (30 h. teòriques i 50 h. de pràctiques).
Participants: 15-18 places.
Dates: del 19 de febrer al 18 de març.
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
Lloc: Teòrica a la Cambra de Comerç i pràctica al bar del mercat municipal
Descripció: Dotar de les habilitats i coneixements necessaris per a treballar com a cambrer en el servei de sala d’un hotel o restaurant.

Tècniques en el servei de pisos
Durada: 80 hores (30 h. teòriques i 50 h. de pràctiques).
Participants: 15-18 places.
Dates: del 19 de març al 23 d’abril.
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h.
Lloc: Teòrica a la Cambra de Comerç i pràctica a l´Hotel del Mar de Sant Feliu. Descripció: Dotar de les habilitats i coneixements necessaris per poder treballar en el servei de pisos d’un hotel.

Atenció sociosanitària a domicili
Durada:  3 cursos de 50 hores cadascun.
Participants: 20 places per curs.
Horari: Dimarts i dijous 9:30 a 12:30h.
Grup 1:  Del 19 de febrer al 16 d’abril.
Grup 2:  Del 23 d’abril al 18 de juny.
Grup 3:  Del 24 de setembre al 19 de novembre.
Lloc: Edifici Creu Roja Ctra. Palamós s/n.
Descripció: Donar la formació necessària per desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigida a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.
Inscripcions a partir del dia 28 de gener a l´Oficina de Pla de Barris de 10 a 13h.
Tindran preferència les persones empadronades a l’àmbit de Pla de Barris