I després

COP DE MÀ AL CLUB TENNIS GUÍXOLS

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar un ajut destinat a al Club Tennis Guíxols (CTG), davant de la impossibilitat de fer front a diverses factures per tasques de manteniment i subministrament de material de funcionament de les instal·lacions de Mascanada.
Aquest ajut, que puja a un total d’10.779 euros, estaria condicionat a una reducció proporcional de la concessió demanial que l’entitat esportiva té signada amb l’Ajuntament, fixada pel 12 de desembre de 2018 i que, amb aquesta aprovació, acabaria el 12 d’octubre del 2017.
Aquesta és una solució proposada de la TAG de Patrimoni i del responsable d’Infraestructures i Subministraments a través d’un informe emès a partir de la petició del CTG.
L’Ajuntament, que és el propietari de les instal·lacions, l’any 2008 va fer una concessió de 10 anys, dels quals ara mateix se’n porten consumits 5, a la fundació sense ànim de lucre que la gestiona.
El CTG, ha patit també els efectes de la crisi amb la baixa d’abonats, porta arrossegant algunes de les factures des del 2010 que corresponen a treballs com ara la reparació de filtracions en els vestidors, a la climatització i a la il·luminació, de la qual entre altres imprevistos es varen produir robatoris en el cablejat de les torres d’il·luminació.
Finalment es va aprovar la modificació de la concessió demanial i el pagament anirà a càrrec de la partida de manteniment d’edificis del consistori.
Tot i el retall aprovat pel Ple l’alcalde, Joan Alfons Albó, va declarar a la nostra emissora que l’equip de govern té previst fer una ampliació de la concessió “per molts més anys” el 2015 a favor del CTG.

El més llegit

I després