I després

CONVENI PER A L’ÀMBIT D’AGGLOTAP

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha signat un conveni amb els propietaris del sòl de l’antiga indústria tapera Agglotap, el qual fa possible que una de les dues illes que ocupava fins fa pocs mesos la fàbrica passi a ser zona verda, aparcament i equipaments. Aquest conveni comporta també una modificació urbanística que passa pel Ple municipal del mes d’abril.
La fàbrica (Can Prioux) estava en funcionament en aquest indret des dels anys seixanta, però en els darrers dos anys va anar tancant instal.lacions fins al definitiu a finals de 2014. El POUM vigent preveia que en aquests terrenys només s’hi podia desenvolupar activitat industrial o de serveis, usos que -enmig d’un de residencial- han semblat poc adequats de mantenir.
Per això, el conveni i la modificació de POUM fa possible l’ús residencial a canvi de la cessió d’unes de les illes per ser destinada a zona verda, aparcaments i equipaments, molt necessaris en una zona densament poblada i amb problemes importants de congestió i d’organització del trànsit. Concretament, l’illa a cedir és la delimitada pels carrers Rufo, Dos de Maig, Durban i Camís. Cal remarcar que aquest sector urbanístic es troba situat al bell mig de la trama urbana, a la confluència entre els barris de l’Eixample, Tueda i Vilartagues i a tocar de la plaça d’Alabric i de l’Asil Surís.
El conveni i la modificació suposen el passar dels 1.769m2 de sòl públic previstos al POUM a 4.192m2 en la nova proposta. El sostre edificable es manté exactament el mateix, ordenats en una illa tancada amb planta baixa comercial i tres o quatre (a la façana de l’avinguda Canàries) plantes residencials.
El conveni preveu que amb un termini màxim de 30 d’octubre de 2015 es materialitzi la cessió del sòl públic. Des de l’equip de govern municipal es considera que es tracta d’una actuació d’alt valor estratègic, ja que permet obrir les portes a actuacions importants al centre del casc urbà on fins ara les opcions eren ben poques. Entre altres oportunitats, aquest acord urbanístic ha de permetre la recuperació de la plaça d’Alabric, que en aquests moments està ocupada plenament per cotxes, per a la seva funció d’espai lliure associat a noves possibilitats també per a l’Asil Surís i el seu entorn verd.

Cliqueu a sobre per ampliar

AGGLOTAP FALDILLA

El més llegit

I després