I després

CONVENI COMERÇ A SANT FELIU

Compartiu aquesta història

El passat dia 28 d’abril d’enguany va tenir lloc la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’Associació de Comerciants Centre Ciutat per col·laborar en el finançament, per tretzena vegada consecutiva , de l’execució del pla dinamitzador del comerç urbà per a l’any 2014.
El Pla de Dinamització comercial es va signar l’any 2001 i, any darrere any, l’Ajuntament hi ha participat directament, fent aportacions econòmiques, i indirectament, amb la col·laboració del muntatge de campanyes i activitats promocionals, en la zona centre ciutat i delimitada pel pla d’execució .
Aquest any la graella del pla dinamitzador ascendeix a la quantitat de 57.000.-€, dels quals 18.000.-€ els subvenciona la Generalitat de Catalunya, concretament el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, 14.000.-€ l’Ajuntament i 25.000.-€ són aportacions dels propis comerciants de la zona centre.
Les línees d’actuació on es destinaran aquests recursos són els que preveu l’ordre de subvenció “Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial”: implementació de projectes, comunicació de l’oferta comercial i estructura, gestió, animació i assessorament comercial . Aquestes actuacions s’espera que contribueixin a la millora de la fisonomia de la ciutat, a la utilització de l’espai urbà com a centre efectiu de convivència ciutadana i, sobretot, a la dinamització comercial del municipi.

 

El més llegit

I després