Els centres educatius de Sant Feliu de Guíxols participaran aquest any 2017 del projecte TEI (Tutoria Entre Iguals), que té per missió la prevenció de la violència i l’assetjament escolar.

L’Ajuntament, a través de l’àrea d’Educació, ha impulsat aquesta proposta, que es realitzarà a tots els centres de la ciutat, des de P3 fins a l’ESO durant 9 anys escolars. El regidor d’Educació, Josep Ramon Llobet, ha explicat que just al principi del curs  2017-2018 totes les escoles (públiques i concertades) faran un seguit de sessions de formació per tal de conèixer la forma d’implantar aquest programa on hi participaran com a formadors un grup de psicopedagogs així com la comunitat educativa, és a dir, direccions del centre, professorat, i també els pares i mares, així com l’alumnat.  També, més endavant, es farà a altres centres educatius, com l’Escola de Música, adults…) .

Va ser creat al 2002 per Andrés González Bellido, coordinador del grup d’investigació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, amb un equip de psicòlegs, pedagogs, mestres i professors i està basat en l’ajuda (social, emocional i personal) dels iguals-tutors.

Es tracta d’una solució escalonada. A Primària, els alumnes de cinquè són tutors emocionals dels de tercer; a secundària, els de tercer són tutors emocionals dels de primer.

Cal recordar que quan un alumne pateix accions agressives per part d’un o més companys, de manera repetida i durant un cert temps, apareixen situacions d’assetjament conegudes. Sovint aquest maltractament es manté de forma oculta, i apareix un esquema d’abús d’autoritat. Això té repercussions negatives en el clima i convivència en el centre, que afecten també els processos d’aprenentatge i educació.

El programa de la Tutoria ajuda a sensibilitzar els integrants de la comunitat amb l’objectiu de crear una millor societat, i quan apareix un cas de comportament agressiu, s’activen els mecanismes per solucionar-ho, de forma empàtica, amb el respecte i compromís de tothom.