I després

CONSULTES PRÈVIES AL SECTOR EMPRESARIAL PER REALITZAR UNA BONA CONTRACTACIÓ PER L’APARCAMENT DE LA CORXERA

Compartiu aquesta història

Aquest 12 de desembre s’ha publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un avís del que es coneix administrativament com a “consulta preliminar de mercat”, és a dir, es demana a les empreses que ho desitgin que aportin un seguit d’informació i documentació relacionada amb l’acció que es vol portar a terme, en aquest cas l’aparcament soterrat de la Corxera, i la gestió de la primera planta de l’aparcament soterrat de la Plaça del Mercat 1 d’Octubre i la dels aparcaments regulats en superfície.

Aquests documents han de servir per ajudar a redactar amb precisió el contracte pel projecte de construcció i gestió.
Aquest tipus de consulta és oberta i hi poden participar totes aquelles empreses interessades en presentar les seves propostes o solucions en relació amb l’objecte de la consulta. Convé resaltar que aquesta no és vinculant a efectes contractuals, ni condiciona res a futur, i es fa sense compensació econòmica per part de l’Ajuntament.

Entre els diferents detalls del procediment s’estableix que els interessats en participar ho han de comunicar per correu electrònic, aportant les dades personals de contacte, i les empreses interessades a participar a la consulta seran convocades a una primera reunió on s’explicarà el projecte i entre altres es plantejaran les consultes següents:

Propostes de gestió alternatives o complementaries a les proposades, com inversions a realitzar, alternatives proposades respecte a la inversió, altres zones regulades, altres franges horàries, altres polítiques tarifàries, política sancionadora i de d’us de la grua municipal, entre altres.

Quan els tècnics de l’Ajuntament i l’empresa que assessora la present consulta preliminar considerin suficient el grau d’informació obtinguda dels diferents participants per elaborar les prescripcions tècniques, es donarà per finalitzat el procediment de consulta.
El termini per participar en la present consulta preliminar del mercat finalitzarà el dia 11 de gener de 2019 a les 14.00 hores.

Tota la informació tècnica es pot consultar a l’apartat de contractació pública a internet de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, aquí.

 

 

El més llegit

I després