I després

CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE LES COMES

Compartiu aquesta història

L’arranjament del camí de Les Comes ha estat durant molts anys una de les assignatures pendents dels diversos governs. Fins i tot hi ha hagut etapes en les quals hi havia partida per fer-hi una actuació però es va decidir desviar-la cap a altres necessitats de la ciutat que afectava a més veïns.
Des de fa uns dies han començat els treballs de condicionaments d’aquest camí que les pluges han malmès històricament i que requeria una actuació que anés més enllà de tapar sorts i d’anivellar el terreny.
És tracta de la pavimentació amb terra estabilitzada del tipus “sauló sòlid” i la formació d’una xarxa de drenatge a través de cunetes i conduccions soterrades que travessen el camí per diversos punts, conduint les aigües recollides cap a desguassos naturals.
La longitud total, que va des de a tocar de la Ronda de Ponent fins la urbanització Casanova, és d’aproximadament 1,8 Km. i, el fet de que la nova pavimentació no es pot trepitjar per vehicles durant una setmana, requereix que s’hagi de dividir en tres fases d’execució per tal d’afectar el menys possible als veïns de tot el camí.
Les obres es varen iniciar el passat 18 de maig i en les darreres hores s’està pavimentant amb el sòl estabilitzat del primer tram de camí (entre Can Ribot i la carretera d’accés a Casa Nova).
En aquest tram s’han estat realitzant les operacions de neteja i desbrossada de camí, preparació del terreny de base del nou paviment i execució de les noves canalitzacions (o neteja de les existents que es mantindran), que travessen el camí i aporten les aigües recollides al llarg d’aquest cap els esmentats desguassos naturals.

Les obres es varen adjudicar a Massachs Obres i Paisatge SLU, tenen un cost de 180.805,98 euros i tindran una durada aproximada de dos mesos i mig.

El més llegit

I després