I després

COBRIMENT DE LES EXCAVACIONS A LA PLAÇA ABADIA

Compartiu aquesta història

Aquest matí de dimecres han començat els treballs per tornar a cobrir les excavacions arqueològiques que durant els darrers mesos arqueòlegs de l’empresa Àtics han estat portant a terme en el subsòl de la Plaça Abadia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Natàlia Colomeda, codirectora dels treballs, conjuntament amb Xavier Aguelo, ha declarat a la nostra emissora que, prèviament a l’abocament de la terra que s’havia extret amb anterioritat, “quan s’acaba una excavació normalment protegim els elements que queden al descobert amb un geotèxtil per tal que, si en un futur s’han de tornar descalçar, els operaris de les excavadores se’n adonin a temps per no malmetre’ls”.

També va comentar que a hores d’ara s’estan interpretant les troballes i es redactarà l’informe definitiu, en el qual ja avançava que “hi constarà que s’hi ha trobat unes restes amb una descripció i una interpretació, que ve a ser principalment una part de l’escarpa i els fossat defensiu. Hi ha una muralla i un fossat que l’envoltaria tot el monestir en l’època medieval, ple d’aigua, que el protegiria de possibles atacs. I a part d’això es van succeint diferents edificacions i restes dels segles XVII, XVIII i XIX reaprofitant l’espai, quan ja no es feia servir el fossat, així com usos de recs d’aigua”.

Xavier Aguelo subscrivia les declaracions de la codirectora i afegia que aquesta és una operació que “s’està fent amb molta cura a l’hora de compactar la terra i que ara es protegeixen les restes a l’espera de que es prengui la decisió sobre el futur del museu Thyssen i així quedaran ben preservades”.

Es comptava que abans del cap de setmana poguessin estar totalment tapades les restes, ja que pel Guíxols Flors un dels punts principals seran els Jardins del Monestir però els arqueòlegs ho veuen molt just ja que la terra es va traslladar a l’aparcament de la carretera de Tossa i que la compactació s’ha de fer amb una petita màquina que habitualment es destina al cobriment de rases.

El més llegit

I després