I després

CELEBRAT EL PRIMER PLE EXTRAORDINARI

Compartiu aquesta història

El passat dimarts es va celebrar el primer Ple de la nova legislatura en el qual es varen aprovar diversos aspectes organitzatius com la periodicitat de les sessions plenàries o la dotació econòmica dels grups municipals, les delegacions, composició de comissions, nomenament de representants a diferents institucions i organismes.
També es va donar compte de la constitució dels grups municipals i el nomenament dels seus portaveus, les delegacions, nomenaments dels set tinents d’alcalde, les delegacions als regidors, la constitució i delegacions de la Junta de Govern Local, la constitució i ordenació del Consell de Govern i el règim d’assistències dels membres de la corporació així com l’aprovació de tres dedicacions parcials, entre altres.
Aquestes dedicacions parcials afecten al propi alcalde, Carles Motas, en un 90% i una retribució bruta anual de 44.800 € repartits en 14 pagues que representen 3.200 € bruts o bé 2.200 € nets al mes. Una altra dedicació parcial recaurà en Josep Ramon Llobet amb un 95% de dedicació i una retribució bruta de 24.500 € anuals. En aquest cas el regidor s’ha d’acollir a una excedència de la seva feina atesa la seva incompatibilitat com a treballador municipal a l’Escola de Música. I la tercera recau en Josep Melcior Muñoz que tindrà una dedicació del 50% amb una retribució anual de 25.060 € bruts anuals.
L’únic grup que va demanar la paraula per mostrar-se contrari a les retribucions fou Jordi Lloveras, de Guíxols des del carrer, que va dir que el seu grup ja havia comentat en campanya que calia més austeritat en aquest apartat i que aquest govern tenia un cost més elevat que l’anterior.
Sobre aquesta qüestió, acabat el Ple, Joan Alfons Albó comentava en els nostres micròfons que “aquells grups que feien demagògia repetint que Sant Feliu tenia dos alcaldes, ara resulta que en nomenen tres”.
Sobre l’afirmació de Lloveras, Carles Motas declarava que “la pròpia intervenció municipal ha fet el càlcul, respecte a ara fa quatre anys. i el govern anterior costava 37.000 € anuals més que l’actual”. També va afegir que cap membre de l’equip de govern no cobraria cap retribució dels dies treballats des de l’endemà de les eleccions.
Un altre dels protagonistes de la passada legislatura, Pere Albó, no va entrar a fer valoracions assegurant que tot i que hi ha coses a dir preferia donar els cent dies de cortesia al nou govern abans d’entrar a fer valoracions públiques. Quant a la CUP, un dels seus representants, Andreu Ferrer, va dir que per alguna errada no els havia arribat la documentació i que s’ho havien d’estudiar abans de fer valoracions, que sortiran d’una assemblea que la formació convoca per a les properes hores.

El més llegit

I després