I després

Càritas, resposta solidària en els moments més complicats

Compartiu aquesta història

Nota de Càritas Sant Feliu Vall d’Aro, de l’Agrupació de Parròquies de Sant Feliu, Castell d’Aro, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro en la passada edició del Setmanari Àncora en la qual enumeren els serveis que ofereixen a persones necessitades i l’inventari de serveis efectuats:

Estem passant uns moments especialment dolorosos per a tots els qui viuen dins del pou de la pobresa. Els voluntaris i tècnics de Càritas interparroquial intenten respondre a aquesta difícil situació amb els mitjans humans, econòmics i tècnics al seu abast, treballant amb molta il·lusió, senzillesa i un gran sentit de gratuïtat.

Assistència bàsica:

Programa d’Acollida: Atenent i recolzar persones que, per fre front a difícils circumstàncies, demanen primer ser escoltats i després orientació, suport o ajuda. Sempre en coordinació i derivació als Serveis Social Públics i/o d’altres serveis de Càritas. Nuclis familiars atesos: 238. Total persones ateses: 952.

Ajuda Alimentària Puntual: Per auxiliar persones en situació de risc d’exclusió social. Ateses prèviament en el Programa d’Acollida. Total ajudes en aliments: 34.152 kg.

Servei d’Ajuda Econòmica: Ajudes de caire excepcional i puntuals per cobrir necessitats bàsiques.

Servei de Rober: Proporcionem roba de segona mà, reciclada, a persones amb dificultats econòmiques. Persones ateses: 180.

Servei d’Intervenció Educativa: Suport social i educatiu a nens i nenes que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desafavorit.

Programa Ser Gran amb Dignitat: S’intenta millorar l’autoestima, benestar i autonomia de les persones grans, amb uns serveis d’escolta, conversa i afecte.

Programa Apadrinar un Avi: Vol facilitat la convivència i aprenentatge entre persones grans que pateixen soledat i joves estudiants, a través d’un acompanyament, d’una formació i d’un seguiment.

Programa de Voluntariat: Promou la participació voluntària de persones que volen treballar per una societat més justa. Voluntaris: 32 persones .

El més llegit

I després