I després

Cáritas de Sant Feliu demana ajut per la campanya La pobresa té nom i cognoms

Compartiu aquesta història

La pobresa té nom i cognoms. Amb aquest enunciat, Cáritas Diocesana, ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana sobre la realitat més propera sobrevinguda pels efectes causats per la severa crisi econòmica que s’ha generat en tots els àmbits.

Cáritas considera que pel damunt dels titular de les grans xifres macro-econòmiques que es publiquen, hi ha una altra realitat que és la situació en la qual han quedat moltes persones que no poden fer front a les seves hipoteques, als seus compromisos bancaris i fins i tot a la seva pròpia subsistència o al pagament dels consums del serveis bàsics de les seves llars.

I en aquesta qüestió, incideixen que ja no es parla de persones en abstracte, sinó que tenen noms i cognoms, que no són immigrants anònims sinó que son persones del nostre entorn més immediat engolits per l’atur i per la finalització dels subsidis i ajuts institucionals que són els nostres propis veïns, amics o familiars que, fins fa poc, tenien projectes i il·lusions que, ara, s’han convertit en neguits.

Cáritas assegura que els posen al capdavant de la seva acció per mostrar-los la seva acollida, ja que és la seva raó de ser, per tal de facilitar les eines necessàries per superar aquesta situació d’exclusió social.

I és per això que presenten la campanya La pobresa té nom i cognoms tot demanant el suport de tothom a través de donacions en metàl·lic, que estiguin dins de les possibilitats dels col·laboradors, o bé a través de persones voluntàries a més de fer una crida a la sensibilitat dels empresaris.

Sortosament, amb la recollida massiva d’aliments de fa uns dies a través del Banc d’Aliments, hi ha una part coberta però ara calen diners per ajudar afrontar alguns pagaments de llum, aigua i altres imprescindibles per subsistir amb un mínim de dignitat.

La difusió d’aquesta campanya, prevista fins el 8 de gener, s’ha iniciat fa uns dies des del web de Càritas Diocesana de Girona: www.caritasgirona.cat i de diferents mitjans de comunicació que col∙laboren amb la campanya –com Ràdio Sant Feliu- i que resta oberta a la col∙laboració de tothom que es vulgui sumar a la seva difusió.

Per posar-vos-hi en contacte ho podeu fer pel correu electrònic. caritas.sfg@gmail.com i el telèfon local de contacte a Sant Feliu és el 972 32 17 82. Les aportacions es poden fer en un sobre personal o bé realitzant un ingrés bancari al número de compte a nom de Cáritas 2100 3705 10 2200117139.

El més llegit

I després