I després

Calonge demana al jutge poder actuar a Armonia Resort

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Calonge ha demanat permís als jutjats de Sant Feliu de Guíxols per entrar a la finca d’Armonia Resort, a la zona del Collet, i executar l’enderroc de l’edifici, en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anul·la la llicència municipal. La petició s’ha fet després que els propietaris de la finca no hagin contestat a la petició municipal de poder-hi entrar. L’Ajuntament ja té adjudicat l’enderroc de l’edifici, que puja a uns 134.000 euros, i l’empresa només resta pendent del permís per entrar-hi i iniciar la demolició.
L’Ajuntament de Calonge està obligat a enderrocar l’edifici, ja que va ser ell qui va donar la llicència d’obres, ara fa nou anys, per poder finalitzar-lo. Fins llavors, l’edifici només tenia l’estructura. Amb la llicència del 2001 es va acabar l’immoble i la distribució interior d’un volum existent, convertint-lo en 43 apartaments tutelats. Però tres anys més tard, el 2004, el TSJC va anul·lar la llicència per acabar l’edifici argumentant que aquesta edificació no pot tenir la consideració de solar perquè no fa front a un vial.
Tot i això, abans d’enderrocar-lo, l’Ajuntament ha intentat els darrers anys defensar els interessos de la corporació per la via judicial proposant una modificació del pla general i així evitar l’enderroc de l’edifici. La proposta municipal es va centrar a canviar el pla general per poder mantenir l’edifici. Però els tribunals van desestimar-ho el 2005. Ara, a part de l’enderroc, hi ha una demanda del propietari de 8 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis. (El Punt).

El més llegit

I després