L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, conscient de l’actual situació que viuen avui dia moltes famílies de la ciutat, ha decidit destinar recursos econòmics per facilitar l’accés dels infants, de 4 mesos fins a 3 anys, a les escoles bressol públiques pel curs 2013-14.
Aquests ajuts s’atorgaran, mitjançant beques, a aquelles famílies que reuneixin els requisits que s’especifiquen a les bases publicades al BOP (Butlletí Oficial de la Província) núm. 118 de 19 de juny de 2013. Podeu rebre més informació a les escoles bressol Oreneta del carrer Còrdova  i Mas Balmanya, al Servei Municipal d’Ensenyament i a l’Àrea de Serveis Socials.
Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’àrea de Serveis Socials de sant Feliu de Guíxols, abans del 15 de desembre del 2013.
Tot i que encara està per determinar també s’està plantejant fer algun torn de tardes a les esmentades escoles.