I després

Bases del concurs de dibuix Josep Albertí 2014

Compartiu aquesta història

Aquestes són les bases del CONCURS DE DIBUIX JOSEP ALBERTÍ 2014
1. L’Associació Cultural d’Art i Dibuix Josep Albertí convoca el I Concurs Internacional de Dibuix Josep Albertí 2014, obert a tots els artistes, sigui quina sigui llur nacionalitat i residència.
2. L’organització correspon a L’Associació Cultural d’Art i Dibuix Josep Albertí del concurs, presidida per la Carola Ellenberger i la Pilar Esteva, ambdues residents a Sant Feliu de Guíxols.
3. Cada concursant podrà participar amb una única obra que no hagi estat premiada en altres concursos i de la qual sigui propietari. La mida màxima acceptada serà de 100 x 100 cm. Les obres hauran d’estar signades per la part del darrera. Cada dibuix haurà de presentar-se dins una funda de plàstic transparent i sobre un suport de cartró ploma, ben protegits. La comissió exposarà l’obra de la forma que estimi oportuna. Juntament amb les obres, caldrà presentar la butlleta d’inscripció correctament emplenada amb una adreça de correu electrònic ( que serà el vehicle de comunicació entre la organització i l’artista, essent necessària la confirmació de rebuda de les notificacions per tal de que l’obra pugui concursar) i el currículum de l’artista amb imatges de les seves obres. A cada concursant se li comunicarà el seu número d’inscripció que li servirà per fer gestions i retirar l’obra un cop finalitzada l’exposició.
4. Caldrà lliurar les obres, o trametre-les a ports pagats, del dia 15 al 31 d’Octubre del 2014 (últim dia de recepció) a:
Museu d’història de Sant Feliu de Guíxols
Plaça del Monestir s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols
La recepció es realitzarà de dimarts a divendres, de les 10 a les 13. Les obres hauran d’arribar amb un embalatge convenient i reutilitzable.
5. No s’acceptaran les obres que no es presentin en perfectes condicions o aquelles que, per fragilitat o poca consistència del material emprat, es puguin deteriorar fàcilment.
6. S’atorgaran 3 premis en metàl·lic: un primer premi dotat amb 400 euros i un sopar per 4 persones, un segon premi dotat amb 150 euros i un sopar o dinar x 2 persones i un tercer premi dotat amb 100 euros una cata a les caves Peralada i una caixa de vins Peralada.
Sobre aquests premis caldrà descomptar les retencions derivades dels impostos d’aplicació.
7. Els dibuixos premiats passaran a ser propietat del patrocinador del premi i s’hauran de signar per la part del davant.
8. La recollida o devolució de les obres acceptades es realitzarà en un termini no superior als sis mesos després de la finalització de l’exposició mencionada en el punt 12. Les obres seran recollides pels mateixos artistes o per la persona o l’empresa que designin.
Un cop exhaurit el termini de recollida, les obres no retirades passaran a ser propietat de l’Escola d’Art i Disseny Josep Albertí.
9. El jurat de la estarà format per Carles Piqueres, Alfons Hereu, Judith Albertí, Carola Ellenberger, Pilar Esteva. La decisió del jurat es farà pública a través dels mitjans de comunicació i de la pàgina web de l’Ajuntament: www.guixols.cat, una vegada lliurats els premis.
El jurat es reserva el dret d’admissió de les obres presentades que no s’atenguin a les bases. El jurat seleccionarà i atorgarà els premis. I la decisió de deixar algun premi desert si així ho considera oportú.
10. La comissió gestora posarà el màxim interès en la conservació i vigilància de les obres trameses per a l’exposició, però no es fa responsable de les pèrdues o els danys que es produeixin durant la reexpedició de les obres ni mentre aquestes estiguin en mans de la comissió.
11. Per a l’eventual difusió gràfica de ’exposició, l’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar les imatges que consideri oportunes.
12. L’exposició d’obres acceptades serà a la sala La Capella de l’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols del 15 al 30 de Novembre.
13. El veredicte es farà públic el dia 15 de Novembre de 2014. A les 17h. a la Sala La Capella 14. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de realitzar canvis en el calendari i en la resta de punts, quan sigui necessari per causes imprevistes, i podrà decidir en allò que no estigui previst en aquestes bases.

Sant Feliu de Guíxols, Juliol de 2014

El més llegit

I després