I després

Bases concurs Fotografia Marina

Compartiu aquesta història

L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar els valors ambientals del litoral de Sant Feliu de Guíxols i de la Costa Brava mitjançant un recurs gràfic com és la fotografia. S’estableixen 2 categories: fotografia submarina de Sant Feliu de Guíxols i fotografia de superfície de Sant Feliu de Guíxols.
1. La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol persona, aficionada o professional.
2. Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies, per categoria, en color o blanc i negre i emmarcades en cartolina o paspartús de 40X50 cm en vertical.
No seran admeses les imatges que modifiquin la realitat de l’escena captada per la càmera. Això inclou: ajustos exagerats fins al punt de ser irreals, eliminació o clonació de fons i altres elements, la utilització de filtres digitals i òptics d’efectes especials. etc.
3. El tema de la fotografia és “Sant Feliu de Guíxols, el fons marí” o “Sant Feliu de Guíxols i el mar”.
4. Les fotografies hauran de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos.
5. El format de les fotografies haurà de ser d’una dimensió del costat mínim no inferior a 20cm. També s’hauran de presentar en format digital en qualitat alta 2480 píxels el costat més petit, en format JPEG.
6. Els treballs s’hauran de remetre, del 22 al 28 d’abril de 2013, a l’Oficina Municipal de Turisme (Plaça del monestir, s/n – 17220 Sant Feliu de Guíxols). Horari: de 10h a 13h i de 16h a 19h, excepte diumenges i festius que és de 10h a 13h.
7. Les obres s’hauran d’identificar, a la part de darrera, amb la categoria, un títol i un pseudònim, i s’hi haurà d’indicar el lloc i la data en què van ser realitzades.
Cada participant utilitzarà un mateix pseudònim per a totes les fotografies que presenti.
8. Cada participant haurà d’entregar un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el seu pseudònim, i a l’interior hi haurà el full d’inscripció de cada fotografia i el CD o DVD amb les fotografies en format digital.
9. S’atorgaran 4 premis en metàl·lic:
1r premi fotografia submarina: 250€
2n premi fotografia submarina: 150€
1r premi fotografia de superfície de Sant Feliu de Guíxols: 250€
2n premi fotografia de superfície de Sant Feliu de Guíxols: 150€
Sobre aquests premis caldrà descomptar les retencions derivades dels impostos d’aplicació.
10. Les fotografies presentades al concurs, seran exposades a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, des del dia 29 d’abril fins el dia 5 de maig. La inauguració de l’Exposició es realitzarà el dia 1 de maig a les 18h a l’Ajuntament. A més, podran ser exposades també a altres llocs si les entitats organitzadores ho consideren oportú. L’organització es reserva el dret de fer-ne una selecció prèvia, així com d’editar-ne un catàleg.
L’Ajuntament posarà el màxim interès en la conservació i vigilància de les fotografies, però no es fa responsable de les pèrdues o els danys que es produeixin mentre aquestes estiguin en mans de l’Ajuntament.
11. El jurat estarà format per persones de reconeguda solvència fotogràfica i per representants de l’Ajuntament.
12. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
13. El veredicte serà inapel·lable i serà donat a conèixer directament als autors guardonats i als mitjans de comunicació. Els premis es lliuraran a Sant Feliu de Guíxols el dia 1 de maig les 18h a l’Ajuntament, el mateix dia de la inauguració.
14. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà utilitzar les fotografies guardonades per qualsevol promoció de ciutat que no tinguin finalitat comercial o lucrativa.
Les fotografies físiques guardonades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
La recollida de les obres físiques no guardonades es realitzarà en un termini no superior a sis mesos després de la finalització de l’exposició mencionada en el punt 10.
15. Les obres seran recollides pels mateixos autors o persona en que deleguin mitjançant autorització. Un cop exhaurit el termini de recollida, les obres no retirades passaran a ser eliminades.
Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.
16.- El full d’inscripció es trobarà a la disposició a: la plana web de l’Ajuntament www.guixols.cat, a l’oficina de turisme (Plaça del Monestir s/n, 17220 Sant Feliu de Guíxols) i a l’Àrea Guíxols Desenvolupament (C/ Enamorats, 65-99, 17220 Sant Feliu de Guíxols)
17. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel·lablement, pel jurat. La participació en el premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

INSCRIPCIÓ

El més llegit

I després