I després

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CASINO GUIXOLENSE

Compartiu aquesta història

Per la present es convoca a tots els socis del Casino Guixolense, a l’Assemblea Ordinària anyal que tindrà lloc a la seu del mateix Casino, Passeig del Mar, 36 de Sant Feliu de Guíxols el dia 23 de Setembre de 2013 a les 20.00 hores en primera convocatòria, i a les 20.30 hores en segona convocatòria, en la qual es tractarà el següent
Ordre del dia
1.- Aprovació i Lectura si s’escau de l’acta anterior.
2.- Repàs dels fets i les activitats destacades de l’any.
3.- Aprovació liquidació comptable exercici 2012.
4.- Aprovació quotes de soci exercici 2013.
5.- Renovació de càrrecs de la junta directiva.
7.- Precs i preguntes.
Els recordem la importància de l’assistència del major nombre de socis a l’esmentada assemblea, per tal d’obtenir el màxim consens en les decisions que es prenguin per al bon funcionament de l’entitat.
Restem a la vostra disposició, i esperem poder-vos saludar personalment.
LA JUNTA DEL CASINO GUIXOLENSE

El més llegit

I després