I després

Assemblea de L’Associació Amics de l’Ermita i Paratge de Sant Elm

Compartiu aquesta història

L’Associaió Amics de l’Ermita i Paratge de Sant Elm convoca Assemblea general de Socis el dijous 25 de novembre a les 21,30 h. En 1ª convocatòria i a les 22 h. 2ª convocatòria al Local social, sota l’ermita de Sant Elm.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta reunió anterior.

2.- Estat i aprovació, si escau, dels comptes exercici 2009.

3.- Resum de les activitats realitzades.

4.- Renovació de Junta.

5.- Agraïments i informes de presidència.

6.- Precs i preguntes.

Sant Feliu de Guíxols, 4 de Novembre de 2010

El més llegit

I després