I després

ASSEMBLEA DE “GUIXOLS DES DEL CARRER”

Compartiu aquesta història

La participació ciutadana en les propostes del grup, el seu seguiment i la rendició de comptes van ser les qüestions principals que l’assemblea de “Guíxols des del carrer” de divendres vespre va destacar com a fonamentals perquè el seu codi ètic tingui vigència i valor.
Jordi Lloveras, en nom del grup, va dibuixar els trets principals del codi, molt en la línia de Guanyem Barcelona En Comú, però modificat en certs aspectes per ajustar-lo a la dimensió d’una ciutat de 22.000 habitants.
El Codi estableix tres eixos principals, que es volen aplicar tant pel que fa a les mecàniques de treball del grup com a la tasca municipal.
1. La participació democràtica i la rendició de comptes obliga als representants a defensar les politiques establertes en assemblea i facilitar la rendició de comptes. També obliga a la transparència en ingressos i bens patrimonials, la possibilitat de revocació de càrrecs i el manteniment periòdic de contactes informatius i presa de decisions amb la ciutadania.
2. La transparència en l finançament i gestió de despeses del grup, el finançament al marge dels bancs, limitació de despeses de campanya i utilització del micro-mecenatge. Transparència i informació fàcil i assequible per a tots els contractes de persones o serveis fetes amb diners municipals.
3. Supressió de privilegis als polítics i mesures contra la corrupció. Evitar la duplicació de càrrecs i l’acceptació de regals o privilegis. L’establiment d’una retribució màxima de 3 vegades el salari mínim per a càrrecs amb dedicació plena amb inclusió de dietes, complements i altres prestacions. Salari màxim de 600 € per a la resta de regidors. Limitació de mandats a dues legislatures.

El més llegit

I després