Ja varen començar a Sant Feliu els treballs de pavimentació i arranjament de voreres que es varen iniciar al carrer de Pere Màrtir Estrada, i posteriorment el carrer Callao, des de davant de l’Estació d’Autobusos fins l’Horta d’en Palahí. S’utilitza un sistema de formigó ratllat, que es finalitza amb un òxid que li dóna un to característic ocre.
Aquestes obres estan incloses en el contracte d’arranjament de diverses voreres de la ciutat adjudicat a l’empresa Massachs.
El passat dijous a la tarda es varen iniciar els treballs previs per a poder formigonar divendres al matí l’accés de l’aparcament de l’Horta d’en Palahí, per la qual cosa s’ha de tancar provisionalment però s’espera que des de diumenge al matí s’hi pugui passar. Entretant s’hi podrà accedir pel carrer Bruc.
Aquest programa, que té un cost de 50.000 euros (IVA inclòs), promou un seguit d’actuacions d’arranjament de voreres que estan en mal estat.
La setmana vinent s’arranjaran les voreres del carrer Jofre (entre Surís i Miquel Boera) i de la Tercera travessia del Mercat (banda nord-est, on hi ha una activitat de barberia). Aquestes obres, principalment les de la tercera travessia del Mercat poden ocasionar molèsties als veïns, als quals se’ls ha comunicat, a més de representar una afectació a la circulació de la plaça del Mercat, que juntament amb vialitat, s’acordarà per coordinar i fer les mínimes afectacions possibles.
Entre d’altres es preveuen actuacions puntuals de pavimentació i adequació de guals de vianants a la zona de Vilartagues.