I després

AQUEST VESPRE DE DIMARTS PLE EXTRAORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest vespre de dimarts, 30 de juny a les 9, s’ha convocat un Ple Municipal Extraordinari a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

2.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINARIES DEL PLE

3.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIO DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DELS SEUS PORTAVEUS

4.- PERIODICITAT I COMPOSICIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE CONSTITUCIO I DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIO DE COMPETENCIES ALS REGIDORS

8.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIFERENTS INSTITUCIONS I ORGANISMES

9.- PERIODICITAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

10.- REGIM D’ASSISTENCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I APROVACIO DE TRES DEDICACIONS PARCIALS

11.- CONSTITUCIO I ORDENACIO DEL CONSELL DE GOVERN

12.- ESTABLIMENT DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DELS GRUPS MUNICIPALS

13.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT DE SEGURETAT SOCIAL DELS CÀRRECS ELECTES (CODI 3 SC 1/2015)

El més llegit

I després