Aquest dijous, 31 de maig a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de maig, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

  1. PART RESOLUTIVA:

1- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
2- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.
3- MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS PORTADES A TERME PEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DURANT L’ANY 2017 (X2018014640).
4- APROVACIO DE LA FACTURA 2018/8 DE SOREA SAU (X2018003551)
5- APROVACIO DE LES FACTURES 2018/830 I 2018/832 DE SOREA SAU (X2018010730).
6- APROVACIO DE LES FACTURES 2018/609 I 2018/610 DE MUGADAS SLU (X2018006624).
7- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL D’ARXIUS (DUA). (X2018014289).
8- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L’OBSERVATORI DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC I IMMATERIAL (X2018011002).
9- COMPATIBILITAT LABORAL D’UN TREBALLADOR DE LA CORPORACIÓ AMB UNA ALTRA ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT (X2018011682).
10- MOCIÓ A FAVOR DEL DIÀLEG I LA RECONCILIACIÓ (X2018015779).
11- MOCIÓ PELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS (X2018014023).
12- MOCIÒ PER A LA PROTECCIÓ DEL CORALL VERMELL AL LITORAL CATALÀ (X2018015043).
13- MOCIÓ DE SUPORT AL PROFESSORAT DE L’IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA (X2018015044).
14- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA PARTIDA DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DESTINADA A UN PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (X2018015051)
15- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LES MASSACRES COMESES PER LES FORCES ARMADES ISRAELIANES CONTRA LA POBLACIÓ PALESTINA QUE ES MANIFESTA A GAZA (X2018015053).
16- MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT INICII CONVERSES AMB EL PROPIETARI DEL “RATPENAT” PER EVITAR QUE AQUEST LLEGAT ES PERDI. (X2018015441).
17- MOCIÓ PER DEMANAR MÉS CONTROL DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI ABANS DE FER QUALSEVOL INTERVENCIÓ EN UN ELEMENT DEL NOSTRE PATRIMONI LOCAL. (X2018015447).
18- PROPOSICIONS URGENTS.

  1. PART DE CONTROL:

19- PRECS I PREGUNTES.