I després

AQUEST DIJOUS, PLE MUNICIPAL ORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 30 de novembre a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de novembre, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

  1. PART RESOLUTIVA:

1-APROVAR L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS

2-AUTORITZAR DISPOSAR I RECONEIXER LES OBLIGACIONS DE LES FACTURES DE L’EMPRESA MUGADAS SLU

3-APROVACIÓ INICIAL DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI LOCALRET

4-COMPATIBILITAT LABORAL D’UNA TREBALLADORA DE LA CORPORACIÓ AMB LA DE CREACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ELABORACIÓ DE PASTISSOS I DOLÇOS PER COMPTE PROPI

5-APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA

6-MOCIÓ SOBRE L’ÚLTIMA INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE EN ELS PUNTS DEL PLE

7-MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS CATALANS

8-PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

9-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

10-PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després