I després

AQUEST DIJOUS, PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 21 de juny a les 21:00 hores de celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un Ple Municipal Extraordinari, que podeu seguir per la nostra emissora, amb els següents punts de l’ordre del dia:

1-RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

2-MODIFICACIÓ DEL CONTRACTS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, ESPAIS PÚBLICS, RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA DE PLATGES, NETEJA D’AIGUES MARINES I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

3-COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT PER DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES QUE S’HAN DUT A TERME DARRERA DEL MONEST1R

4-MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA PARTIDA DE CRÀDIT EXTRAORDINARI DESTINADA A UN PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5-MOCIÓ DE CONDEMNA A LES MASSACRES COMESES PER LES FORCES ARMADES ISRAELIANES CONTRA LA POBLACIÓ PALESTINA QUE ES MANIFESTA A GAZA

6- MOCIÓ PER TAL QUE L’AJUNTAMENT INICIÏ CONVERSES AMB EL PROPIETARI DEL “RATPENAT” PER EVITAR QUE AQUEST LLEGAT ES PERDI.

7-MOCIÓ PER DEMANAR MÉ CONTROL DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI ABANS DE FER QUALSEVOL INTERVENCIÓ EN UN ELEMENT DEL NOSTRE PATRIMONI LOCAL

El més llegit

I després