I després

Aquest dijous a les 21:00h. Ple Extraordinari Urgent a l’Ajuntament de Sant Feliu

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 9 del vespre se celebrarà el primer Ple de la legislatura en el qual es farà el nomenament dels tinents d’alcalde, es donarà compte del decret d’alcaldia de constitució i delegació del govern local així com de la composició i constitució dels grups municipals i nomenament dels seus portaveus.

També es donarà compte de les delegacions que l’alcalde fa als regidors de l’equip de govern, és a dir, del cartipàs.

Tot seguit s’acordarà la periodicitat de les sessions ordinàries del ple, de les comissions informatives , de la junta de portaveus i el nomenament dels representants municipals en les diferents institucions i organismes.

Tanmateix s’aprovarà un suplement de crèdit de retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes, el règim d’assistències dels membres de la Corporació, la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a la creació de la figura de Vicealcalde, així com l’aprovació de dues dedicacions parcials a més de la constitució i i ordenació del Consell de Govern.

A partir d’ara els Plens tornen al seu horari anterior (21:oo h) amb l’obligació, segons el ROM, que a les 00:00 h s’hagin de tancar.

 

El més llegit

I després