I després

Aniversari centre de dia SCDA

Compartiu aquesta història

El passat dia 9 de maig el Centre de dia de Santa Cristina d’Aro va complir el seu segon aniversari.
Al llarg d’aquests dos anys, s’ha atès i donat assistència a 39 persones diferents.
El Centre de dia, acreditat per l’Institut Català de Serveis Socials, és un servei diürn destinat a donar suport personalitzat i de qualitat a les persones grans necessiten d’organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, complementant l’atenció de l’entorn familiar.
Els objectius principals del centre són oferir un entorn segur i adequat, afavorir la recuperació i/o manteniment de l’ autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar i, per últim, oferir suport a les famílies que tenen cura de la seva gent gran.
Està obert de 9 h. a 19 h. de dilluns a divendres, i els serveis que es presten per a garantir una correcta atenció als usuaris són :
– Servei d’alimentació.
– Acolliment i convivència.
– Atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia.
– Dinamització sociocultural (Educadora Social).
– Higiene personal.
– Suport social.
– Assistència bàsica sanitària (Infermeria, Fisioteràpia).
Es treballa en equip interdisciplinar, realitzant una valoració biopsicosocial de cada nou usuari i dissenyant un pla individual d’atenció (PIAI) que engloba tant aspectes de la malaltia i tractament, com l’entorn familiar i activitats a emprendre per tal de millorar o mantenir les seves capacitats.
Per a més informació, cal adreçar-se als Serveis Socials municipals

El més llegit

I després