I després

AJUTS PER FINANÇAMENT D’EMPRESES SOCIALS

Compartiu aquesta història

El passat 26 de juliol va sortir publicat al DOGC, núm 6426, les bases de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social, i s’obre convocatòria per l’any 2013.
Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents: per al finançament d’inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial, per a capitalització d’empreses, per a necessitats de circulant; projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients i per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic.
Va dirigit a qualsevol empresa de l’economia social, concretament:
-Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries.
-Les societats laborals.
-Les federacions de cooperatives.
-Les societats agràries de transformació.
-Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, en tant que empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
-Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques anteriors.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de desembre de 2013.
Les empreses d’economia social que estiguin interessades en sol·licitar aquesta línia d’ajuts de l’Institut Català de Finances es poden adreçar a Guíxols Desenvolupament, Servei d’Assessorament d’Empreses, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al carrer enamorats, 65-99, telèfon 972 32 70 33 o via correu electrònic a sae@guixols.cat.

El més llegit

I després