La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer per l’any 2013.
PRINCIPALS CONDICIONS PER PODER SER PRECEPTOR DE L’AJUT:
– Residència legal a Catalunya durant cinc anys.
– Ingressos de la unitat de convivència (totes les persones empadronades a l’habitatge) inferiors a 15.401 € anuals per unitats de convivència de 2 membres, 16.063 € per unitats de convivència de 3 membres, 16.212 € per unitats de convivència de 4 membres etc.
– Contracte de lloguer per residència habitual i amb una renda mensual inferior a 450 €.
PRINCIPALS COL·LECTIUS QUE TENEN PRIORITAT PER REBRE L’AJUT:
Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers 12 mesos.
Persones amb discapacitat.
Persones més grans de 65 anys
Famílies monoparentals amb menors a càrrec.
Famílies nombroses.
IMPORT DE L’AJUT: L’ajut depèn dels ingressos de la unitat de convivència en relació amb la renda mensual del lloguer. Import màxim 200 € mensuals.
TERMINI PER SOL·LICITUD: Fins el proper 1 de juliol de 2013.
LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
Oficina Local d’Habitatge – carrer Gravina, 39-41
Telèfon: 972822599.
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
Avancem alguns documents:
Doc 1 | Doc 2 | Doc 3 | Doc 4 | Doc 5 | Doc 6