I després

AJUTS A EMPRENEDORS AUTÒNOMS I EMPRESES

Compartiu aquesta història

Des del Servei d’Assessorament d’Empreses de l’Ajuntament de Sant Feliu s’informa que el passat dia 27 de juliol d’enguany va sortir publicat al DOGC, núm. 6921, les bases reguladores i la convocatòria de la línea d’ajuts en forma de garantia Línia Emprèn 2015 als quals és possible que emprenedors, autònoms i empreses de la ciutat estiguin interessants a acollir-s’hi.
Per tal de donar coneixement d’aquesta convocatòria, s’informa que en el marc d’aquesta ordre es destinen ajuts de garanties per al finançament següent:
Projectes d’inversió promoguts per persones emprenedores
Projectes d’inversió i/o circulant d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes.
El finançament de projectes s’articula a través de préstec o lísing i l’ajut de l’Institut Català de Finances (ICF) per compte del Departament d’Empresa i Ocupació, en forma de garantia és l’assumpció de risc del 70% de l’operació.
La nova línia Emprèn 2015 ofereix unes condicions econòmiques més preferents en interès i també inclou la possibilitat de refinançament d’operacions formalitzades d’acord amb les condicions de l’ICF . En concret la nova línia ofereix:
Interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,95 punts.
Import del préstec serà com a mínim de 10.000,00 euros i com a màxim de 100.000,00 euros per beneficiari.
Termini d’amortització: 5 anys.
Carència: 1 any, inclòs en el termini.
Comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.
L’Ordre s’incorpora com a millores de simplificació administrativa la sol·licitud amb signatura electrònica i la notificació de la resolució per mitjans electrònics.
A la pàgina de Canal Empresa podeu trobar informació detallada del tràmit: terminis, requisits i documentació a aportar, així com els models d’impresos que heu d’emplenar.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 26 de febrer de 2016 o fins a exhaurir el pressupost.
Els emprenedors, autònoms i comerços que estiguin interessats en sol·licitar la línia de finançament de l’Institut Català de Finances es poden adreçar a Guíxols Desenvolupament, Servei d’Assessorament d’Empreses, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al carrer enamorats, 65-99, telèfon 972 32 70 33 o via correu electrònic a sae@guixols.cat.

El més llegit

I després