I després

Ajuntament i Generalitat signen el conveni d’Ofideute

Compartiu aquesta història

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat avui tres convenis per promoure el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari, l’Ofideute, a les comarques de l’Alt Empordà i el Gironès, i al municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). L’objectiu de la Generalitat és col·laborar amb els ens locals i comarcals per atendre les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels pisos de residència principal.
L’acord de col·laboració per implantar el servei de mediació hipotecària l’han signat el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, el president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Xavier Sanllehí.
El servei d’Ofideute de la Generalitat funciona des de gener de 2010 per intercedir entre les famílies amb deutes hipotecaris i els bancs titulars dels préstecs. Les signatures d’avui permetran la coordinació entre el consistori de Sant Feliu i els consells comarcals del Gironès i l’Alt Empordà i el servei Ofideute. El passat mes de setembre, la Generalitat va signar un conveni de les mateixes característiques amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès. D’aquesta manera, s’enforteix la col·laboració entre les administracions i s’apropa el servei a les famílies que no poden atendre el pagament de les quotes hipotecàries.
El desplegament del servei d’Ofideute en el territori ha estat progressiu i el nombre de casos atesos s’ha anat incrementant clarament des de juny de 2012 (vegeu el gràfic de l’annex 1). A tot Catalunya, s’han atès fins ara 3.693 famílies, de les quals 278 pertanyen a la demarcació de Girona. S’han iniciat un total de 2.706 mediacions i d’aquestes 205 a comarques gironines. S’ha arribat a 637 acords pactats per ambdues parts a tot Catalunya i s’ha evitat, aix,í el desnonament. En aquests moments, Ofideute té 1.526 expedients d’intermediació en tràmit per intentar trobar una solució amb les entitats financeres. A la demarcació de Girona s’han evitat 27 desnonaments i actualment hi ha 133 expedients en tràmit. Més informació al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El més llegit

I després