I després

ADJUDIQUEN LES OBRES DEL FUTUR PARC CENTRAL

Compartiu aquesta història

Aquesta setmana s’ha adjudicat a l’empresa Construccions Rubau, la urbanització de la plaça d’Alabric, una obra complexa d’una durada de deu mesos que afecta a la plaça d’Alabric, al carrer Dos de Maig i al carrer Miquel Surís.

Tot aquest entorn s’urbanitzarà de tal manera que desapareixeran tots els murs perimetrals que avui dia coneixem a l’asil, que fa de tancament dels jardins, i s’uniran els jardins de l’Asil Surís, que ara mateix només gaudeixen els usuaris i que al mateix temps queden.

El que es pretén amb aquesta obra és precisament donar llum i vida, tant de dintre a fora com de fora a dintre. Aquell entorn quedarà urbanitzat com un gran parc central que unirà la trama urbana del barri de Vilartagues amb la part baixa de la ciutat més propera a mar. Segons el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu, Josep Saballs, “pretenem que aquest parc sigui una ròtula que uneixi el dalt i el baix, que no se’ns faci tan lluny quan anem caminant d’una banda a un altre, que tinguem com una etapa intermèdia en la qual puguem gaudir d’aquest parc.
Hi trobarem zones d’aigua, també mantindrem les dues casetes que hi ha a dins del jardí de l’Asil, que estan protegides, que tindran la funció aquí al parc de tal manera que tinguem alguna cosa lúdica que ens atregui també a visitar tot aquest entorn. L’import de les obres està xifrat en 1’7 milions d’euros més iva, per tant, és una inversió molt important per a la ciutat, és un dels cinc projectes estratègics s’enfronta aquesta legislatura”.

Declarava que, quant a l’aparcament existent a la plaça, tots aquests vehicles es traslladen a l’aparcament que a dia d’avui s’està habilitant a l’antiga fàbrica Agglotap, que està en els carrers Durban, camís i Rufo. La idea de l’equip de govern era acabar el nou pàrquing abans de començar les obres de la plaça, però un problema amb la xarxa de llum a fet que s’endarrereixi aquesta obra.

En un principi i tal i com va declarar Carles Motas a Ràdio Sant Feliu, la solució era instal·lar els cables elèctris en uns pals però era una solució provisional, ara s’ha optat per soterrar la xarxa elèctrica i fer-ho d’una manera definitiva. Segons Saballs “això ha generat que hem hagut de modificar la previsió del projecte i ens hem endarrerit aquestes setmanes. Si en el moment d’iniciar les obres a la plaça Alabric, no tenim encara a disposició el pàrquing que hi ha en el carrer Rufo, el que farem serà habilitar altres zones properes, com l’aparcament que hi ha en el carrer Edén, per exemple, perquè sigui aparcament d’aquests vehicles que se’ls hi traurà una vegada iniciem les obres en aquest àmbit”.

L’1 de juny és el dia que es farà l’acte de replanteig amb l’empresa i a partir d’aquell dia és quan ja es podrà visualitzar senyalització d’obra i que no es permetrà el pas o l’aparcament en determinats espais. La primera setmana de juny que ja hi haurà feina efectiva de l’obra que es durà a terme al llarg de deu mesos consecutius.

Sabals concloia que “pel que fa al tema del pàrquing, es guanyen dues places. Si sumem els de la plaça Alabric amb el Miquel Surís, que són les que desapareixen, n’hi caben 75 i amb la nova urbanització hi cabran 77 vehicles.

El més llegit

I després