I després

ACTUACIÓ A LA RIERA DE TUEDA

Compartiu aquesta història

Aquests dies l’empresa Mirfer estan realitzant unes obres de millora a la riera de Tueda en el tram encara descobert que va des de la carretera de Palamós fins al port, un espai que requeria una intervenció per diverses raons com l’acumulació de sorra, el mal aspecte visual, l’estat d’insalubritat que l’aigua estancada produïa i, per extensió, les males olors que desprenia així com el desbordaments que en algun cas s’havien produït per les fortes pluges o bé les humitats en el bloc de veïns annex. Fins i tot fa dos anys algun veí hi va posar cartells indicant que era una mena de viver del mosquit tigre.
En el darrer Ple de desembre ja es va començar a plantejar el Pla de Cala Sants que contempla l’ordenació de tot aquest àmbit en el qual també s’inclourà el cobriment de la riera en la línia dels carrers Indústria, Cúbias, Heriz, etc. però, mentrestant, cal anar fent actuacions de manteniment, atès que aquest desenvolupament (en aquest lloc s’hi contempla una gran plaça) es preveu per un futur a mig o llarg termini.
Fons municipals han indicat que el que s’està fent en primer terme és netejar el fons fent una extracció de la sorra per tal d’assegurar el pas del cabdal d’aigua que, en cas de pluges, ha de conduir. També en els marges s’hi posarà terra de jardí amb plantes de ribera perquè es vegi enjardinada i, a l’altra banda, s’hi farà una paret que permetrà més volum de pas d’aigua al temps que protegirà els habitatges.
A més, s’ha fet l’encàrrec d’una passera que travessarà la riera pel seu punt intermedi que dóna al carreró de la part posterior de Las Vegas que facilitarà l’accés entre l’aparcament i el Passeig dels Guíxols

El més llegit

I després