I després

ACTIVADA LA PROHIBICIÓ DE FER FOC AL BOSC SENSE AUTORITZACIÓ

Compartiu aquesta història

La prohibició de fer foc al bosc sense autorització, en terrenys que estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta, queda activada des d’avui divendres i fins el 15 d’octubre.

Segons la norma, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura de la Generalitat.

Tampoc es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
Dins les àrees recreatives, d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc sempre que s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

A més, queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc. Tampoc llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc ni utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El més llegit

I després