I després

ACTES I INFORMACIÓ A CENTRES EDUCATIUS

Compartiu aquesta història

SANT JOSEP • Diumenge, 01 de març a les 11 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes)

COR DE MARIA • Dilluns, 02 de març a les 17:15 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes)

ESCOLA L’ESTACIÓ • Dimarts, 03 de març a les 19 h (posterior visita al parvulari per als pares que ho desitgin)

INSTITUT SANT ELM • Dimarts, 03 de març a les 19 h (Dissabte 07 de març, d’11 a 13h portes obertes)

ARDENYA • Dimecres, 04 de març a les 15 h (posterior visita al parvulari per a les famílies que ho desitgin)

GAZIEL • Dijous, 05 de març a les 15 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes)

INSTITUT SANT FELIU • Dijous, 05 de març a les 19 h (a les 20 h portes obertes)

BALDIRI I REIXACH Divendres, 06 de març a les 15 h (posterior portes obertes, amb visita guiada per l’escola i en particular al parvulari)

Documentació necessària per a la preinscripció a 2n cicle d’infantil, primària i ESO?
1-> La sol·licitud de preinscripció que, de l’10 al 17 de març de 2015, us facilitaran als centres escolars, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a www.gencat.cat/preinscripcio
2-> Original i fotocòpia del llibre de família (full dels pares i de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació (dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb: certificat de naixement, document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen).
3-> Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. És important que, a efectes d’obtenció de punts, en el DNI/NIE hi consti que viviu a Sant Feliu de Guíxols.
4-> Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual).
-> És recomanable portar el volant d’empadronament on figuren tots els habitants del domicili de l’alumne/a.
-> Si l’alumne/a és major de 14 anys: Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
Consulteu quins són els documents que serveixen per obtenir punts, al centre educatiu que es vol en 1a opció, a internet a www.gencat.cat/preinscripció o a l’oficina col·laboradora (Oficina Municipal d’Escolarització).

Horaris en què poden fer la preinscripció als centres:
>> Escola Ardenya (codi centre 17008018) – c/ Pere Pascual, 9 -27 – Tel. 972.32.80.13 – Horarid’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 12 h – Tarda: dimecres de 15 a 16:30 h

>> Escola Mn. Baldiri i Reixach (codi centre 17003321) – c/ Corunya s/n – Tel/fax 972.32.00.71 – Horari d’atenció: dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h – Tarda: dimecres de 15 a 16:30 h

>> Escola L’Estació (codi centre 17004682) – c/ Santa Teresa – 49 Tel/fax 972.32.30.50 – Horarid’atenció: de dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 h – Tardes: dilluns i dimarts de 15 a 16:30 h

>> Escola Gaziel (codi centre 17003264) – c/ del Mall, 98 – Tel/fax 972.32.11.26 – Horari d’atenció: dedilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

>> Centre Educatiu Cor de Maria (codi centre 17003291) – c/ de la Creu, 69 – Tel. 972.32.03.73 – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12 h – Tardes: de dilluns a dijous de 17 a 18 h

>> Centre Educatiu Sant Josep (codi centre 17003288) – c/ Ferran Romaguera, 20 – Tel.972.32.04.35 – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h -Tardes: de dilluns adijous de 15 a 17 h

>> Institut Sant Elm (codi centre 17003306) – c/ Abat Sunyer, 83 – Tel/fax 972.32.13.81 – Horarid’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

>> Institut Sant Feliu (codi centre 17003318) – c/ Canigó, 41 – Tel. 972.82.01.18 Fax 972.82.09.10 – Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:30 a 14h. – Tardes: dimarts de 15:30 a 17:30 h

El més llegit

I després