I després

ACORD ENTRE VILARTAGUES I GUÍXOLS

Compartiu aquesta història

No ha estat gens senzill arribar a la signatura d’un acord a tres bandes (Escola de Futbol-Vilartagues-Guíxols) per les properes tres temporades per tal de fer possible que les tres entitats de la ciutat treballin per interessos comuns, que en definitiva han de revertir en el futur del futbol base, per tal que puguin comptar, d’antuvi, amb els propis clubs de la ciutat per a la seva projecció esportiva.
S’especifica en l’acord que, com a clubs, mantindran la seva independència però han de treballar de forma conjunta tant esportiva com socialment. L’objectiu, un primer i un segon equip de futbol sènior que treballin conjuntament en assolir els màxims nivells esportius per a cadascun d’ells i un futbol base sòlid que treballi per a que els jugadors de Sant Feliu tinguin les portes obertes d’aquestes entitats en acabar la seva etapa de juvenil.
La mediació política ha estat fonamental per tal de deixar de banda vells recels entre components d’entitats i poder marcar, plegats, un horitzó més ambiciós per als 500 esportistes que apleguen les entitats. Tot i que tres anys no és un temps excessiu per a un conveni d’aquestes característiques, sí que és un pas endavant per unificar criteris i deixar enrere les divisions i la competència entre clubs locals.
L’Escola i el Vilartagues ja varen signar aquest acord fa unes setmanes i aquest és el han signat el Vilartagues i l’Ateneu el passat dijous a l’Ajuntament:

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES ENTITATS
ATENEU DEPORTIU GUÍXOLS i EL VILARTAGUES CF
Reunits a Sant Feliu de Guíxols, el dia 7 de maig de 2015, d’una part el Sr. Roman Corominas i Comas, President de l’Ateneu Deportiu Guíxols, i l’altra part el Sr. Jordi Cambronero i Vicens, com a President de la entitat Vilartagues CF.
Les parts es reconeixen capacitat legal suficient per actuar i per la signatura del present acord de col·laboració i en la seva virtut,
ACORDEN
-EL Vilartagues Club de Futbol, en endavant Vilartagues, es compromet a fer-se filial de l’Ateneu Deportiu Guíxols, en endavant Ateneu, per les temporades 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018.
-Que el Vilartagues com equip filial de l’Ateneu Deportiu Guíxols, serà el 2n equip de l’Ateneu, però continuarà amb tots els distintius de l’entitat del Vilartagues.
-Que el Vilartagues, no podrà afiliar-se a cap més equip que no sigui l’Ateneu.
-El Vilartagues formarà un consell esportiu entre el tècnics de l’Ateneu, Vilartagues i Escola de Futbol Sant Feliu, per tal de consensuar els jugadors que formaran part del Ateneu i del Vilartagues, quant aquests acabin la seva etapa de juvenils.
-Que el Vilartagues en tots àmbits tant econòmics com esportius serà independent, excepte d’aquelles obligacions esportives que tingui com a filial de l’Ateneu.
-Tot els jugadors i tècnics del Vilartagues tindran entrada gratuïta a totes les activitats que promogui l’Ateneu i que tots els jugadors i tècnics de l’Ateneu també tindran gratuïta a totes les activitats que promogui el Vilartagues.
-Aquest conveni finalitzarà el 30-06-2018, i es considerarà prorrogat automàticament per tres anys més en cas de que cap de les dues parts ho informi per escrit a l’altra abans del 01-04-2018.
-I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data indicada a l’encapçalament.
Signen: Sr. Roman Corominas i Comas, President de l’Ateneu Deportiu Guíxols i
Sr. Jordi Cambronero i Vicens, President de l’Escola de Futbol Sant Feliu.

El més llegit

I després