I després

A TRÀNSIT NOMÉS AMB CITA PRÈVIA

Compartiu aquesta història

Les Direcció Provincial de Trànsit de Girona ha posat en marxa, des del passat 1 d’octubre el servei de cita prèvia per atendre els ciutadans que necessitin fer qualsevol tràmit relacionat amb vehicles, conductors i sancions segons informava el Diari de Girona.
Els interessats poden reservar la cita a través de la pàgina web de la Direcció General de Trànsit (DGT) i punxant en el botó corresponent per a tràmits en oficina.
Aquesta nova prestació està dirigida a millorar el servei als ciutadans amb l’objectiu “d’evitar esperes innecessàries, estalviar temps i agilitar els tràmits a realitzar”.
Aquest sistema ja s’ha implantat a Madrid i Barcelona i les locals d’Alcorcón i Sabadell (Vallès Occidental). L’objectiu de Trànsit és implantar la cita prèvia de forma
Els ciutadans interessats a realitzar algun tràmit en aquestes oficines hauran de
Per aquesta via, s’ofereix al ciutadà la possibilitat de triar dia i hora dins dels deu dies següents. En un primer moment, hauran de seleccionar el tipus de tràmit que volen fer.
Un cop seleccionat el tipus de tràmit, el sistema genera una nova finestra on l’interessat haurà de complimentar el formulari amb les seves dades personals.
L’aplicació informàtica de cita prèvia permet que els tràmits els pugui realitzar el mateix interessat o un representant degudament autoritzat.
Per a això, simplement haurà d’introduir, en el formulari, el nom, cognoms i NIF de la persona que el representarà
A continuació, el sistema informàtic mostrarà els dies i horaris disponibles perquè es pugui elegir el que més convé a l’usuari.
Un cop seleccionat el dia i l’hora, el sistema li sol·licitarà la confirmació de la cita i l’usuari obtindrà polsant el botó “obtenir recordatori” un document on apareixen les dades de la cita i la direcció de la Direcció.
En el cas que el ciutadà desitgi anul·lar-la o modificar-la, haurà de fer-ho en el 060.
http://apl.dgt.es/cije_internet/faces/paginas/indexSolicitud.xhtml

El més llegit

I després