I després

19 persones s’incorporen a l’Ajuntament de SFG a través del Pla d’Ocupació local

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Generalitat de Catalunya han coordinat esforços per poder donar feina a fins a 19 persones, que s’han incorporat a la feina aquest 30 de desembre de 2011. Formen part dels anomenats POL (Plans d’Ocupació Local), per bé que d’aquestes dinous persones, dues formen part d’un altre programa (Pla de Barris)

Les tasques que realitzaran suposen un 70% de la jornada de treball ordinària d’un càrrec administratiu, i inclouen també hores de formació a càrrec de l’administració local.
Els perfils seleccionats permetran ocupar i donar suport en àrees com Serveis Econòmics, Secretaria, Biblioteca, Vialitat, o Museu, entre altres, junt amb tasques com suport administratiu a la brigada o un nou agent cívic.
L’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, junt amb el regidor de Desenvolupament Econòmic i Treball, Juanjo García, han presentat avui aquests nous treballadors, els quals han tingut un primer contacte amb l’Ajuntament. En tres casos ja hi havien treballat anteriorment. Tots han rebut un llibret introductori on s’expliquen les nocions bàsiques del consistori, telèfons d’interès i procediments de tipus intern.
Els plans extraordinaris d’ocupació local esdevenen una resposta immediata a la situació de crisi econòmica i de destrucció d’ocupació. La seva finalitat és fomentar l’ocupabilitat de persones treballadores en situació de desocupació, i millorar la seva capacitat d’adaptació al canvi, la seva qualificació i competències professionals en sectors i activitats capaces de generar nous llocs de treball, mitjançant l’adquisició de l’experiència laboral.
Fan una jornada de 28 hores setmanals (70% d’una jornada), amb 40 hores de formació total, 15 dies naturals de vacances i horaris i disposició variables, en funció del lloc de treball al qual accedeixen.

El més llegit

I després