I després

TSF vol la compareixença de F.Cárdenas per qüestions de la Policia Local de SFG

Compartiu aquesta història

Tots per Sant Feliu (TSF) ha entrat una instància a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en la qual es demana la compareixença del regidor de la Policia Local, Francisco Cárdenas, en un Ple Municipal, per tal que doni explicacions sobre la negativa a complir amb el que va aprovar el Ple Municipal del 12 de maig, per unanimitat, d’adquirir el vehicle de la Policia Local. Això ha comportat, segons TSF, que la policia s’hagi trobat sense vehicles retolats mentre que es disposa de 24.000€ consignats per a la compra del vehicle.

També demanem explicacions sobre l’actuació de la Policia Local la nit de cap d’any, obligant a tancar establiments que estaven celebrant la revetlla així com sobre les declaracions de l’alcalde negant haver donat les ordres i contradient al regidor de la policia local sobre aquests fets.

Afegeixen, a més, que volen respostes en referència a si ja ha sol•licitat la competència sobre horaris comercials i quina ha estat la resposta de la Generalitat.

 

El contingut textual de l’instància és el següent:

Atès que s’ha comprovat que la policia local es va quedar sense cotxes oficials per patrullar per la ciutat.
Atès que això comporta una disminució en el servei de seguretat i d’atenció al ciutadà.
Atès que el passat 12 de Maig el Ple Municipal va aprovar per unanimitat l’adquisisció d’un vehicle per la policia local.
Atès que es va donar d’alta la partida 09.13000.62400 Adquisició vehicle policia local amb un import de 24.000 euros.
Atès que aquests diners estan consignats i destinats únicament a la compra d’aquest vehicle.
Atès que ha quedat demostrat la necessitat d’adquisició d’aquest vehicle per tal que la policia local pugui realitzar la seva tasca amb normalitat.
Atès que el dia 1 de gener la policia local va efectuar tancaments de locals que celebraven la revetlla de fi d’any.
Atès les queixes que aquest fet va provocar entre els empresaris afectats.
Atès les noticies aparegudes a la premsa amb declaracions de l’alcalde sobre aquests fets.
Atesa la manifestació de l’alcalde negant haver donat ordres a policia local per que procedeixi al tancament dels locals la nit de cap d’any.
Atesa la manifestació feta per l’alcalde d’assumir les competències d’horaris comercials.
Atès la incertesa que provoca que l’alcalde negui haver donat ordres als agents de la policia local.
Atesa la incapacitat de l’alcalde per establir unes directius clares a la policia local.
Atès que aquests fets i les declaracions posteriors posen de manifest la manca d’un comandament polític clar.
Es per tot l’exposat que demanem la compareixença del regidor de la Policia Local per tal que doni explicacions sobre les actuacions de la policia local la nit de cap d’any i per la negativa a complir l’acordat per unanimitat en un Ple Municipal.

El més llegit

I després