I després

TSF, el Govern i la derogació d’una taxa

Compartiu aquesta història

Aquest matí de dimecres, Tots per Sant Feliu ha enviat una nota als mitjans de comunicació (que al cap d’unes hores ha rebut resposta del govern) en la qual critica que el govern aprovés en el seu dia una taxa que repercutia sobre aquells empresaris que cessaven la seva activitat, que en el ple d’aquest vespre es derogarà i que s’ha incorporat en el punt nº 11 de l’Ordre del dia (“Derogació expressa de les taxes per cessament temporal i cessament d’activitat”). La nota, que porta l’enunciat de “La taxa que mai no havia d’haver existit” diu textualment: “El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en la sessió ordinària que celebrarà avui, deixarà sense efecte la taxa que havia aprovat en les ordenances fiscals per aquest 2013, que contemplava el pagament de //155,00// € per cessament total o temporal d’una activitat. Dit en poques paraules, l’equip de Govern de PSC i CiU a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, pretenia que les empreses i/o comerciants paguessin una taxa, quan notificaven el tancament del seu negoci definitivament, i també als que tanquen al seu negoci per temporada. El mateix informe signat per la Regidora Ligero, reconeix el disbarat de l’aplicació d’aquest impost inaudit, ja que en molts casos quan els ciutadans informaven del tancament, i se’ls demanava aquest tribut, o bé es negaven a fer efectiu el pagament, o bé no tornaven a aparèixer per l’Ajuntament, la pregunta és ; a algú li estranya ? En quin món viuen senyors del govern ? Aquesta és la manera de crear activitat i ocupació, enfonsant més encara, a qui ja té dificultats?
Esperem que amb la mesura que s’aprovarà avui, no surtin més idees de bomber com aquesta, de les ments pensants que governen la nostra Ciutat, així com també que es retornin els diners pagats, per 4 contribuents, que es van acollir a aquesta mesura recaptatòria, del tot injustificable”.
Com dèiem, a primera hora de la tarda ens arribava la següent resposta des de l’Equip de Govern:
Resposta a Tots per Sant Feliu en relació a la derogació de la taxa de tancament
El grup polític Tots per Sant Feliu ha fet pública una nota en la qual critica que l’Equip de Govern de la Ciutat aprovés en el seu dia una taxa que repercutia sobre aquells empresaris que cessaven la seva activitat i que ara la vulgui derogar en el Ple d’aquest mes de març. Sobre aquest fet, des de l’Equip de Govern volem fer els següents aclariments: En el mes d’octubre, quan es van preparar les actualitzacions de les taxes -arran de llei de Bases- es van donar instruccions des d’Intervenció per tal de calcular tots els costos dels serveis que presta l’Ajuntament susceptibles de cobrar taxa.Així es va fer des d’Urbanisme, i a banda de calcular com sempre el cost de les gestions per llicències d’obra, per llicències d’activitat,etc, per primera vegada es va calcular el cost administratiu i d’inspecció pel tancament d’una activitat econòmica i es va passar a Rendes.
L’error ve donat perquè Urbanisme va donar per suposat que Rendes ho proposaria a l’Equip de Govern i Rendes va entendre que aquest ja havia donat la seva conformitat per establir aquesta nova taxa.De fet, ni Intervenció ni l’Equip de Govern estàvem al cas d’aquesta nova taxa i, per aquest motiu, quan es va explicar als partits de l’oposició en la comissió de règim intern tampoc es va mencionar, així com tampoc se’n va parlar al Ple.
Al preparar els ingressos del Pressupost d’enguany ens en vam adonar i s’ha pres la decisió política de derogar aquesta taxa, ja que tot i que el tancament d’un establiment té un cost de gestió per a l’Ajuntament, entenem que els titulars de les activitats econòmiques tanquen els seus negocis perquè no els poden mantenir, perquè no poden pagar, i com que cobrar una taxa per tancar administrativament l’activitat és quelcom pervers, i per aquest motiu l’Equip de Govern proposa la seva derogació en el Ple d’aquest mes de març.
Aquesta decisió no s’ha pres a petició dels partits polítics de l’oposició, sinó que ha estat una decisió de l’Equip de Govern, que pretén subsanar una errada administrativa deixant sense efecte aquesta taxa que no s’hauria d’haver aprovat a l’octubre, ja que no tenia el vist-i-plau del Govern.

El més llegit

I després