I després

Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols acorden un Pla de contingència i recuperació d’un milió d’euros per superar la crisi de la Covid-19

Més d’un milió d'euros, concretament 1.261.000€, és la dotació prevista al Pla de Contingència i Recuperació (PCR-2020) que s'aprovarà al Ple de Sant Feliu de Guíxols d'aquest dijous 28 de maig. Neix de l'acord i el treball conjunt de tots els Grups municipals i l'Equip de Govern, en una tasca transversal encaminada a pal·liar els efectes devastadors de la Covid-19 a la ciutat.

Compartiu aquesta història

Més d’un milió d’euros, concretament 1.261.000€, és la dotació prevista al Pla de Contingència i Recuperació (PCR-2020) que s’aprovarà al Ple de Sant Feliu de Guíxols d’aquest dijous 28 de maig. Neix de l’acord i el treball conjunt de tots els Grups municipals i l’Equip de Govern, en una tasca transversal encaminada a pal·liar els efectes devastadors de la Covid-19 a la ciutat. El pla quantifica 1.090.000 euros en diferents accions, i se li afegeixen 171.000 euros de suplement de crèdit, ja utilitzats.

El Pla orienta les accions de treball a tres grans àmbits, el teixit social, el teixit econòmic i el teixit associatiu. El document ha estat treballat per totes les formacions representades al Ple, per expressar unitat d’acció davant la situació inèdita que ha provocat la crisi sanitària i econòmica generada per la pandèmia. Per fer el document es repassen a priori les dades socioeconòmiques prèvies a la crisi, i s’analitzen també les primeres afectacions i impacte econòmic produïdes per la mateixa (desocupació, Ertes…)

L’objectiu fonamental, seguint paraules del Pla, és “aconseguir sortir amb més seguretat de la crisi que s’està patint” a nivell col·lectiu, i pretén que tota la ciutat, en qualsevol dels àmbits abans esmentats, pugui superar la situació greu que està deixant la crisi sanitària. Aquestes mesures poden ser ampliades amb nous acords de Ple, i són complementàries a les que facin altres Administracions.

Les accions municipals a Sant Feliu de Guíxols volen garantir:

 • Ajuda al teixit social (570.000 euros previstos).

Un cop superades les primeres fases de la crisi, i després de garantir que tota la ciutadania quedés atesa en qüestions vitals (menjar, subministrament), es va vetllar per la seguretat, per la bona informació i comunicació, pel suport als centres sanitaris, voluntariat, llars de la gent gran, Càritas, Protecció Civil… En definitiva, un cop feta la feina ingent d’acció social directa, es planifiquen els objectius següents:

 • Assegurar que no hi hagi cap problemàtica sobrevinguda per la crisi sanitària i econòmica que no sigui atesa.
 • Assegurar-se la pèrdua mínima de llocs de treball, i crear-ne quan sigui el cas.
 • Entre les accions hi haurà:
  • Ajuda a les persones amb escassa capacitat econòmica, ajuts en emergències socials, ajuts en lloguers acció social, despeses de material per fer front a la Covid-19, nous contractes laborals i Pla Local d’Ocupació.
 • Ajudar el teixit econòmic (520.000 euros previstos).
 • La crisi va obligar a un confinament inèdit a la ciutadania que va comportar l’aturada o tancament de la majoria d’activitats econòmiques, tant d’empreses com d’autònoms. Sectors com el comerç, restauració o hostaleria, van veure impossibilitada la seva activitat. Els objectius prioritaris per superar aquesta situació seran:
 • Assegurar el suport a les empreses i autònoms per poder fer front a les problemàtiques econòmiques que ha produït la sobtada pandèmia i el confinament obligat.
 • Donar suport als sectors més castigats amb campanyes i aportacions concretes de dinamització de les activitats econòmiques relacionades amb el comerç i la restauració de proximitat.
 • Entre les accions hi haurà:
  • Suport a empreses i autònoms, suport i mesures de material d’higiene i de seguretat, exempcions de diferents taxes (via pública -terrasses, quioscos…-; taxa del mercat dels diumenges; taxa de Recollida comercial de residus), en diferents percentatges.
  • Campanyes de suport al consum local, al desenvolupament del comerç electrònic local, al Coworking local, de campanyes de dinamització en mitjans de comunicació com Ràdio Sant Feliu, assessoraments, o impulsar la contractació pública municipal des de l’òptica de la contractació “Km Zero”.
 • Ajudar el teixit associatiu
 • Assegurar que no hi hagi entitat o associació local que vegi perillar la seva existència com a conseqüència de la crisi. La crisi ha tingut un impacte en l’àmbit educatiu i socio-cultual. Problemes de connectivitat en famílies per poder seguir la docència, o impossibilitat de realitzar activitats relacionades amb l’art i la cultura, s’han de poder revertir al pla, amb mesures com:
  • Suport a famílies i usuaris de serveis municipals amb bonificacions en quotes.
  • Suport a famílies que no puguin afrontar les despeses de quota en activitats realitzades pels clubs esportius locals.
  • Suport a les connectivitats informàtiques escolars.
  • Participació local al Festival Porta Ferrada 2020.
  • Reprogramació d’activitats sempre que sigui possible.
  • Apostar pel talent local.
  • Suport a les entitats que hagin vist reduïts els seus ingressos i donar suport als clubs esportius locals en despeses com lloguer.
  • Reforçar el voluntariat, sobretot entre la població jove.
  • Editar el butlletí #Guíxols explicant les mesures adoptades.

Aquestes mesures es podran ampliar o modificar, amb acord el Ple. Compten amb la signatura dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:

Tots per Sant Feliu, Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista, Junts per Catalunya, Guíxols des del Carrer ECP i Moviment d’Esquerres (MES)-UPM

partits

El més llegit

I després