I després

S’inicia l’activitat dels casals municipals d’estiu a Sant Feliu amb múltiples mesures de prevenció

Tret de sortida de l’activitat dels casals municipals d’estiu a Sant Feliu de Guíxols. Enguany el casalet, el casal d’esports i el casal de proximitat, que segueixen un funcionament completament nou (adaptat al context d’emergència sanitària pel coronavirus), han començat dilluns 6 de juliol.

Compartiu aquesta història

Tret de sortida de l’activitat dels casals municipals d’estiu a Sant Feliu de Guíxols. Enguany el casalet, el casal d’esports i el casal de proximitat, que segueixen un funcionament completament nou (adaptat al context d’emergència sanitària pel coronavirus), han començat dilluns 6 de juliol. S’han extremat precaucions tant per part dels propis organitzadors com per part dels infants i les famílies, i el període d’esbarjo s’allargarà gairebé tot l’estiu, fins al divendres 28 d’agost.

D’entrada, els requisits d’admissió giren al voltant de la COVID-19. No s’hi permet, com és lògic, l’assistència de persones que estiguin infectades, ni tampoc d’aquelles que en tinguin algun símptoma compatible. Per extensió, també es veta la presència d’infants que hagin conviscut amb positius de coronavirus o amb símptomes compatibles en els últims 14 dies.

Deixant de banda els requisits d’entrada, repassem tot seguit algunes de les mesures més importants que els casals municipals d’estiu porten a terme per al seu correcte funcionament:

· Entrades i sortides esglaonades. Els accessos estan controlats per a evitar possibles aglomeracions.

· Preferència pels espais oberts. Les activitats ludicopedagògiques es realitzen preferentment a l’aire lliure. En tot cas, però, en aquelles que es desenvolupen en espais interiors es respecta una superfície pròpia de 4m² per infant.

· Límit de deu infants per grup. Els grups són d’un màxim de deu nens, i hi ha un únic monitor a càrrec de cada grup. Per tal de maximitzar la seguretat, aquest monitor és i serà sempre el mateix al llarg de les setmanes de casal i, a més a més, dins de cada grup es procura respectar en tot moment la distància interpersonal de dos metres entre els assistents.

· No interacció entre grups. Per tal de tallar hipotètiques cadenes de transmissió del virus, els grups d’infants no tenen la possibilitat d’entrar en contacte amb la resta de grups.

· Prioritat màxima a la higiene. Infants i monitors es renten freqüentment les mans, i l’ús de mascaretes passa a ser obligatori quan les circumstàncies ho requereixen. També són habituals les comprovacions de l’estat de salut dels participants.

· Figura del responsable de seguretat. S’ha creat el càrrec de responsable de seguretat i higiene a dins mateix de cada casal, que entre d’altres tasques vetlla perquè es compleixin les mesures de prevenció. A més, els centres disposen d’un protocol d’actuacions que en regulen la seguretat, les desinfeccions d’espais, etc.

El més llegit

I després