I després

Sant Feliu de Guíxols declarat “àrea de mercat d’habitatge tens” en la llei de contenció del preu dels lloguers

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha aprovat declarar Sant Feliu de Guíxols com un municipi d’àrea amb mercat d’habitatge tens, per una durada de cinc anys.

Compartiu aquesta història

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha aprovat declarar Sant Feliu de Guíxols com un municipi d’àrea amb mercat d’habitatge tens, per una durada de cinc anys. Això permet regular els preus del lloguer d’acord amb la llei catalana de contenció de rendes, Llei 11/2020, del 18 de setembre.

El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, explica que “aquesta llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer en determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’hi obstaculitza l’accés a tota la població”.

S’aplica als contractes d’arrendament d’habitatges destinats a residència habitual i permanent, per tant, no és aplicable en aquells habitatges que:

► Tinguin subscrits contractes de lloguer anteriors a l’1 de gener de 1995.
► Tinguin un règim específic de determinació de rendes: protecció oficial, integració en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o mediació per al lloguer social, o en el fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, de caràcter assistencial o lloguer social obligatori.
► Tinguin una superfície útil superior als 150 m2.
► Tampoc s’aplica als contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Tot i això, quan es faci una novació que suposi l’ampliació de la durada del contracte o la modificació de la renda, s’aplicarà la nova llei.

Com es calcula el preu màxim del lloguer?

• Si l’habitatge ha estat llogat els últims cinc anys caldrà revisar el preu de l’anterior contracte i l’índex de referència i escollir el preu més baix.
• Si l’habitatge no ha estat llogat durant els últims cinc anys, el lloguer no podrà superar l’índex de referència de preus dels lloguers.

Cal recordar que la llei preveu excepcions a les dues normes generals i la possibilitat d’incrementar com a màxim un 5% amb la concurrència de característiques específiques o obres de millora. També es contempla la repercussió de les despeses generals i serveis individuals de l’habitatge.

Podeu accedir a la guia ràpida de la Generalitat per conèixer tots els detalls de la llei de contenció del preu dels lloguer fent clic aquí.

El més llegit

I després