I després

S’AMPLIEN I S’APROVEN ELS AJUTS A L’IBI

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha ampliat part de les condicions i el termini per poder accedir als ajuts pel pagament dels rebuts de l’IBI (Impost de Bens Immobles).
Es mantenen els ajuts, com l’any passat, en els casos de jubilats, aturats i família monoparental, i s’amplia aquest any a les persones que es trobin en situació de viduïtat, orfandat, col·lectius amb invalidesa total i permanent i a aquelles que rebin el PIRMI (Prestació de renda mínima d’inserció), us podeu beneficiar dels ajuts fins al 100% del rebut de l’IBI sempre que el valor cadastral del vostre habitatge sigui inferior a 50.000.-€. En principi, el valor cadastral màxim per accedir a aquests ajuts era de 30.000.-€ i l’Ajuntament ho va ampliar “per tal que la mesura pugui arribar a més ciutadans” segons la regidora Dolors Ligero i també va ampliar el termini per demanar els ajuts fins al 30 de setembre.
La partida pressupostària l’exercici anterior era de 30.000€, i aquest any, l’Ajuntament, fa una aportació de 50.000€ en ajuts. D’aquesta manera de les 136 famílies que es van beneficiar l’any anterior, amb aquest increment pressupostari s’arribarà, gairebé, al doble de llars.
També demanen que abans de tot es faci una revisió del valor cadastral de l’habitatge atès que no sempre coincideix el valor cadastral amb el que s’ha escripturat.
Per demanar aquestes ajudes només cal aportar el darrer rebut d’IBI, el vostre DNI i algun document que acrediti que sou jubilats, aturats, família monoparental, vidus/es, orfes, documentació d’invalidesa o aquells que estiguin reben el PIRMI. Podeu presentar les vostres sol·licituds a l’ OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà) als baixos de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El més llegit

I després