I després

REURBANITZACIÓ DELS CARRERS ERES SANTA MAGDALENA I MIQUEL BOERA

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol iniciar a l’octubre les obres de reurbanització del tram inicial del carrer de les Eres –entre Joan Maragall i Santa Teresa–, a més de les seccions de la Baixada de les Eres i el carrer dels Metges compresos entre el vial i el carrer de l’Algavira, informa El Punt Avui. Les obres se sufragaran amb 1,1 milions que provenen del romanents pressupostaris dels darrers exercicis, després que el consistori s’hagi acollit als requisits de l’última modificació de la llei estatal d’estabilitat pressupostària.
La normativa prioritza la reducció de l’endeutament municipal, però el consistori ha adduït que ja l’ha retallat en 900.000 euros i que aquest any amortitzarà 1 milió més del deute. El gran obstacle, però, és que s’imposa que les obres que s’emprenguin han de quedar concloses dins de l’exercici, de manera que la regidora d’Hisenda, Dolors Ligero, explica que han hagut de fragmentar el projecte en dues fases. Per al futur restaran pendents les reformes del tram del carrer de les Eres que arriba fins a la rambla de la Generalitat, i dels carrers del Sol i la Lluna fins a la intersecció amb el de l’Algavira. La regidora voldria emprendre-les l’any vinent, però la normativa de moment ho impedeix.
Divendres passat, Ligero va presentar el projecte als veïns de l’àmbit, per mirar de consensuar detalls com ara l’amplada de les voreres –com a mínim una de les dues farà 90 centímetres, per al pas de cadires de rodes i cotxets–, l’altura entre les voreres i les calçades, i la distribució de places d’aparcament, en què es preveuen canvis.

L’Ajuntament també ha reunit als veïns del carrer Santa Magdalena i Miquel Boera per explicar les actuacions en aquest àmbit
Dilluns 27 d’agost, va tenir lloc una nova sessió de participació ciutadana, aquesta vegada amb els veïns dels carrers Sta. Magdalena ( el tram entre el carrer Bruc i la Ctra. Girona) i els del carrer Miquel Boera.
A la reunió, la regidora, Dolors Ligero va explicar amb detall als veïns totes les actuacions que es preveu fer en aquests dos carrers els propers mesos dins el procés de reurbanització integral que ha iniciat l’Ajuntament.
Els veïns varen tenir la oportunitat de comentar temes com l’amplada de les voreres, la renovació de la xarxa de clavegueram etc, tot i que no hi va haver cap objecció al projecte inicial.
Ligero va explicar que la reurbanització dels carrers Sta. Magdalena i Miquel Boera, contempla la renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable i la creació de la xarxa de recollida de pluvials que inclou la construcció d’un dipòsit al costat de la riera, que tindrà la missió de filtrar els olis, sediments i restes de tot tipus de l’aigua recollida i enviar a la riera només l’aigua neta i a la xarxa de clavegueram la resta.
Aquest dipòsit que tindrà una dimensió de 68 m3: 10 mts de llarg x 4 mts. d’ample i 1,70 mts d’alçada, es una de les actuacions que l’Agencia Catalana de l’Aigua exigeix en noves instal·lacions d’aquest tipus.
Per tal de protegir a les edificacions existents ( no descalçar els fonaments), es preveu l’execució d’uns micropilotatges de 8 mts. de fondària als dos costats llargs del dipòsit.
Així mateix es renovarà la instal·lació d’electricitat de baixa tensió, que al igual que la de telèfon, anirà grapada a façanes i se soterraran els creuaments. D’aquesta manera, desapareixerà tot el cablejat aeri.
Pel que fa a les seccions del carrer Sta. Magdalena, la vorera nord ( al costat de l’entrada a col·legi Gaziel ) serà de 150 cms. d’amplada i es col·locaran arbres de tronc estret per embellir la zona. La vorera sud tindrà una amplada de 90 cms. que també permetrà el pas a cotxets i cadires de rodes. L’enllumenat públic anirà fixat a la façana nord i es respecta el doble sentit de circulació amb una amplada de 2,75 mts. a cada sentit.
Al carrer Miquel Boera es conserven totes les places d’aparcament respectant la situació actual, per tant, al tram entre Sta. Magdalena i el carrer Zorrilla estaran situats al oest, a l’igual que l’enllumenat públic i les voreres d’aquesta banda que seran de 90 cms, mentre les altres seran de 70 cm, deixant un pas per a vehicles de 2,50 mts. Al tram del carrer entre Sta. Magdalena i el carrer Llibertat tant els aparcaments, com l’enllumenat com la vorera de 90 cm. seran a l’est i a l’oest la vorera de 70 cms.
El projecte que te un cost inicial de 898.286.-€ s’executarà en 2 fases al igual que el del carrer Eras i els 4 baixants fins a Algavira. A la primera fase, que es preveu comenci a l’octubre, es reurbanitzarà el tram del carrer Sta. Magdalena entre el carrer Bruc i la riera i tot el carrer Miquel Boera. A la segona fase es construirà el dipòsit que estarà situat davant la riera al carrer Sta. Magdalena i es reurbanitzarà la resta del carrer fins la Ctra. Girona

El més llegit

I després